Aktuellt från verksamheten

AKTUELLT FRÅN VERKSAMHETEN

Studiecirkel -e Wärna Go

Under våren och hösten anordnar ABF studiecirklar i samtliga tre kommuner kring det digitala ställföreträdarprogrammet e-Wärna Go. Anmälan/mer information: mathias.severinsson@abf.se

Våren 2024

- Ljungby (ABF, Bergagatan 12) 14/5, 21/5 och 28/5, kl 13.00-14.30

- Älmhult (ABF, Norra Esplanaden 6) 8/5, 16/5 och 23/5, kl 13.00-14.30

- Markaryd (ABF, Drottninggatan 18) 6/5, 20/5 och 27/5, kl 13.00-14.30

Hösten 2024

- Markaryd 7/10, 14/10 och 21/10, kl 13.00-14.30

- Ljungby 3/10, 10/10 och 17/10, kl 13.00-14.30

- Älmhult 4/10, 11/10 och 18/10, kl 13.00-14.30

(2024-04-15)

Inbjudan till frågestund och nätverksträff

Vi handläggare på överförmyndarnämnden kommer under april att besöka respektive kommun för informationsträff och frågestund samt även ge möjlighet till nätverkande för er gode män.

- Kommunhuset i Älmhult, torsdag den 18 april, kl 17.30-19.00

- Kommunhuset i Ljungby, tisdag 23 april, kl 17.30-19.00

- Kommunhuset i Markaryd, onsdag den 24 april, kl 17.30-19.00

Anmälan görs på overformyndaren@ljungby.se

Mejla gärna in om det är något särskilt ni vill att vi ska prata om!

Välkomna! (2024-03-20)

Begränsade telefontider under våren 

Under våren 2024 stänger överförmyndarenheten telefonerna för att granska årsredovisningar under följande tider: Tisdagar kl 13.00-16.00, Torsdagar kl 08.00-12.00, Fredagar kl 08.00-12.00. (2024-03-06)

e-WärnaGo - Att sköta uppdraget som god man digitalt

Nu är vi i gång med den webbaserade ställföreträdartjänsten e-WärnaGo som är ett komplett system där du som ställföreträdare kan föra kassabok och månatligt registrera alla inkomster och utgifter, föra dagbok, körjournal med mera. Du kan även begära uttagstillstånd eller registerutdrag digitalt. Det går även att anmäla intresse för nya uppdrag där vi saknar god man. Att använda e-WärnaGo är frivilligt, men vi hoppas att så många som möjligt vill prova på detta!

Alla ställföreträdare får tillgång till e-WärnaGo, det är inget aktivt val du måste göra. Du loggar in med BankID och kommer då automatiskt åt dina uppdrag. Logga gärna in och se hur det ser ut!

Alla verifikationer (kvitton, fakturor mm) går att bifoga som skannade dokument i e-WärnaGo. Om du har problem att skanna så går det bra att bifoga dessa som papperskopior till oss i samband med att årsräkningen skickas in.

Här loggar du in: EWarnaGo (ljungby.se) Webadressen är: ewarnago.ljungby.se

Mer info och handledning finns på sidan E-Wärna Go

När du sedan ska skicka in årsräkning, sluträkning eller tillgångsförteckning till oss så signerar du detta digitalt med BankID.

För dig som loggar in på en arbetsdator i Ljungby kommun måste du i dagsläget öppna en "In-Private-Flik" i webläsaren för att komma åt e-WärnaGo. Det gör du genom att trycka Ctrl + Shift + n (2024-03-20)

Överförmyndarspärr på konto - Länsstyrelsens granskning

Länsstyrelsen är den tillsynsmyndighet som årligen granskar landets överförmyndarnämnder. Länsstyrelserna har i sin tillsynsinriktning inom överförmyndartillsynen för nästa år (2024) beslutat att särskilt granska överförmyndarens kontroll av överförmyndarspärrar. Vi vill därför påminna om att det ska vara överförmyndarspärr på samtliga av huvudmannens konton förutom det transaktionskonto som du som ställföreträdare förfogar över. (2023-12-05)

Uttagstillstånd från spärrat konto

Nya rutiner gällande beslut om uttagstillstånd. Beslut om uttagstillstånd från spärrat konto skickas numera direkt från överförmyndarnämnden till bankerna i våra tre kommuner (SEB Ljungby, Handelsbanken Ljungby, Handelsbanken Älmhult, Markaryds Sparbank, Swedbank Ljungby, Swedbank Älmhult) och hanteras därefter av banken. Detta innebär att du som ställföreträdare inte behöver ta med dig beslutet om uttagstillstånd och besöka dessa banker utan banken sköter handläggningen efter att vi skickat dem beslutet.

Du ska som vanligt först skicka in Ansökan om uttagstillstånd från spärrat konto till överförmyndarnämnden för vidare handläggning av oss. Vi kommer även fortsättningsvis skicka en kopia på beslutet till dig som ställföreträdare. (2023-12-28)

Har du sökt bostadstillägg för din huvudman?

Pensionsmyndigheten har gått ut med information om vad som gäller för att få bostadstillägg och hur man ansöker om det. Du kan ta del av Pensionsmyndighetens information i överförmyndarenhetens informationsguide Bevaka rätt. (2024-02-08)

Informationsguider för ställföreträdare

Överförmyndarenheten tar fram informationsguider för våra gode män och förvaltare. Guiderna kan läsas som en handbok med olika kapitel för information om det löpande arbetet, dödsbo, försäljning av fastighet, etc.  Fler guider kommer att publiceras men redan nu kan du ta del av mycket information genom att klicka här. 

Öppettider

Överförmyndarenheten har öppet kl 08.00-16.00 helgfri måndag till fredag, med lunchstängt kl 12.00-13.00. Vardag före helgdag stänger vi kl 12.00. Avvikelser i öppettiderna kan förekomma.

Besök bokas enligt överenskommelse. (2023-12-05)

Kommentera