Aktuellt från verksamheten

AKTUELLT FRÅN VERKSAMHETEN

Nu går det att signera i e-Wärna Go (BankID)

Nu fungerar signeringen med BankID i e-Wärna Go. Det går nu att skicka in årsräkningar och förteckningar med digital signering. (2024-02-20)

Har du sökt bostadstillägg för din huvudman?

Pensionsmyndigheten har gått ut med information om vad som gäller för att få bostadstillägg och hur man ansöker om det. Du kan ta del av Pensionsmyndighetens information i överförmyndarenhetens informationsguide Bevaka rätt. (2024-02-08)

e-WärnaGo - Att sköta uppdraget som god man digitalt

Nu är vi i gång med den webbaserade ställföreträdartjänsten e-WärnaGo som är ett komplett system där du som ställföreträdare kan föra kassabok och månatligt registrera alla inkomster och utgifter, föra dagbok, körjournal med mera. Att använda e-WärnaGo är frivilligt, men vi hoppas att så många som möjligt vill prova på detta!

Alla ställföreträdare får tillgång till e-WärnaGo, det är inget aktivt val du måste göra. Du loggar in med BankID och kommer då automatiskt åt dina uppdrag. Logga gärna in och se hur det ser ut!

Alla verifikationer (kvitton, fakturor mm) går att bifoga som skannade dokument i e-WärnaGo. Om du har problem att skanna så går det bra att bifoga dessa som papperskopior till oss i samband med att årsräkningen skickas in.

Ett förslag från oss är att börja använda e-WärnaGo i era uppdrag från och med den 1 januari 2024!

För er som vill är det även möjligt att lämna in årsräkningen för redovisningsåret 2023 i e-WärnaGo (se dock nedan om signering).

Här loggar du in: EWarnaGo (ljungby.se) Webadressen är: ewarnago.ljungby.se

Mer info och handledning finns på sidan E-Wärna Go

När du ska skicka in årsräkning eller sluträkning till oss så signerar du detta digitalt med BankID.

För dig som loggar in på en arbetsdator i Ljungby kommun måste du i dagsläget öppna en "In-Private-Flik" i webläsaren för att komma åt e-WärnaGo. Det gör du genom att trycka Ctrl + Shift + n (2023-12-28)

Överförmyndarspärr på konto - Länsstyrelsens granskning

Länsstyrelsen är den tillsynsmyndighet som årligen granskar landets överförmyndarnämnder. Länsstyrelserna har i sin tillsynsinriktning inom överförmyndartillsynen för nästa år (2024) beslutat att särskilt granska överförmyndarens kontroll av överförmyndarspärrar. Vi vill därför påminna om att det ska vara överförmyndarspärr på samtliga av huvudmannens konton förutom det transaktionskonto som du som ställföreträdare förfogar över. (2023-12-05)

Uttagstillstånd från spärrat konto

Nya rutiner gällande beslut om uttagstillstånd. Beslut om uttagstillstånd från spärrat konto skickas numera direkt från överförmyndarnämnden till bankerna i våra tre kommuner (SEB Ljungby, Handelsbanken Ljungby, Handelsbanken Älmhult, Markaryds Sparbank, Swedbank Ljungby, Swedbank Älmhult) och hanteras därefter av banken. Detta innebär att du som ställföreträdare inte behöver ta med dig beslutet om uttagstillstånd och besöka dessa banker utan banken sköter handläggningen efter att vi skickat dem beslutet.

Du ska som vanligt först skicka in Ansökan om uttagstillstånd från spärrat konto till överförmyndarnämnden för vidare handläggning av oss. Vi kommer även fortsättningsvis skicka en kopia på beslutet till dig som ställföreträdare. (2023-12-28)

Informationsguider för ställföreträdare

Överförmyndarenheten tar fram informationsguider för våra gode män och förvaltare. Guiderna kan läsas som en handbok med olika kapitel för information om det löpande arbetet, dödsbo, försäljning av fastighet, etc.  Fler guider kommer att publiceras men redan nu kan du ta del av mycket information genom att klicka här. 

Information om ändrade handläggningsrutiner

Om förteckning

Förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder ska numera endast lämnas in vid uppstarten av nya ärenden. Vid byte av ställföreträdare i pågående ärenden ska ingen ny förteckning lämnas in. Den nye ställföreträdaren kommer som tidigare att få kopior skickade till sig på de tre senaste årens årsräkningar. (2023-02-01)

Om huvudmannens fickpengskonto

Vid årsräkningar och sluträkningar ska det konto som huvudmannen själv disponerar redovisas under ”Övriga tillgångar”. Det behöver endast anges ingående och utgående saldo på detta konto. I övrigt behöver inga transaktioner som huvudmannen gjort på detta konto redovisas till överförmyndarnämnden. Under ”Utgifter” anger du däremot hur mycket pengar du fört över till detta fickpengskonto. (2023-02-01)

Öppettider 

Överförmyndarenheten har öppet kl 08.00-16.00 helgfri måndag till fredag, med lunchstängt kl 12.00-13.00. Vardag före helgdag stänger vi kl 12.00. Avvikelser i öppettiderna kan förekomma.

Besök bokas enligt överenskommelse. (2023-12-05)

Kommentera