Om oss

Sunnerbogymnasiet är Ljungbys kommunala gymnasieskola.

Hos oss finns kreativitet, kompetens, bredd och möjligheter. Allt som krävs för att ge dig en bra och konkurrenskraftig utbildning som förbereder dig både för vidare studier och för ett spännande yrkesliv.

Du kan välja mellan elva olika program. Oavsett vilket program du väljer så får du möjlighet att läsa kurser som ger dig grundläggande högskolebehörighet. Det ger dig en bred grund och möjliggör för studier direkt efter studenten eller längre fram i livet.

Genom arbetsplatsförlagt lärande (APL) får du omvandla dina teoretiska kunskaper till praktiska. Du får dessutom möjlighet att knyta viktiga kontakter för framtiden och chans att utveckla dina yrkeskunskaper
på en arbetsplats.

Vi har även olika varianter av introduktionsprogram. Programmen är för dig som inte har godkänt i ämnen som krävs för att antas till ett nationellt program.

Idrottsutbildning

 På Sunnerbogymnasiet kan du kombinera dina studier med att spela ishockey på skoltid. Idrottsutbildningen finns i två varianter

  • Lokal idrottsutbildning
  • Nationell idrottsutbildning

Sunnerbogymnasiets alkohol- och drogpolicy

Sunnerbogymnasiet bedriver en drogfri verksamhet och strävar efter att arbeta aktivt med både förebyggande och åtgärdande insatser när det gäller alkohol och andra droger. Med droger avses förutom alkohol även narkotikaklassade substanser och receptbelagda läkemedel. 
Du kan läsa hela vår alkohol- och drogpolicy nedan. 

Expedition

    Frånvaroanmälan

  • Tel. 0515-77 73 20

Kommentera