Farligt avfall

Farligt avfall är avfall som innehåller ämnen som är farliga för människors hälsa och för miljön. Ämnena kan exempelvis vara frätande, giftiga eller cancerframkallande och ska därför inte slängas i hushållssoporna. Farligt avfall kan slängas i en miljöbox. När du tecknar ett abonnemang för sophämtning får du kostnadsfritt en miljöbox av oss. I miljöboxen kan du slänga ditt farliga hushållsavfall som exempelvis sprayflaskor, glödlampor och mindre el-avfall. Miljöboxen ingår i sopabonnemanget.

Farligt avfall som ska läggas i miljöboxen:

 • Bensin, tändvätska, oljor och glykol
 • Målarfärg, lacknafta, aceton och lim
 • Kvicksilvertermometrar
 • Syror, lut och ammoniak
 • Fotokemikalier
 • Sprayflaskor, bekämpningsmedel och rengöringsmedel
 • Glödlampor, lågenergilampor, halogenlampor och LED-lampor
 • Småelektronik och batterier

Avfall som inte får läggas i boxen:

 • Läkemedel
 • Explosiva ämnen, ammunition, fyrverkerier
 • Knivar 
 • Porslin eller glas
 

När du lägger saker i miljöboxen:

 • Blanda inte kemikalierna, förvara i varsin förpackning
 • Förvara miljöboxen inomhus och ställ ut den efter att du har anmält tömning hos VA/Renhållningens kundtjänst.
 • Förvara helst farligt avfall i sin originalförpackning, se till att förpackningen är hel och inte läcker.
 • Om inte originalförpackningen används eller om etiketten är borta, är det viktigt att skriva vad den innehåller.
 • Batterier och ljuskällor läggs i olika påsar för att det ska vara enkelt för chauffören tömma innehållet.
 • Det ska inte läggas några skrymmande produkter i miljöboxen. Miljöboxen ska kunna stängas.
 • Avfall utanför miljöboxen kommer inte att hämtas.
 • Rengör miljöboxen när den är tömd.

Tömning av miljöbox

När miljöboxen är full kontaktar du VA- och renhållningsavdelningen och anmäler tömning. När du ringer ska du uppge ditt kundnummer, hämtningsadress och vad det är för innehåll i boxen. Därefter töms din box i samband med nästa ordinarie tömningstillfälle av hushållssoporna.
Om du saknar en miljöbox. Du kan fritt beställa en ny miljöbox hos VA- och renhållningsavdelningen.

Om du har mycket elavfall och farligt avfall

Om du har mycket elavfall och farligt avfall kan du transportera ditt farliga avfall till återvinningscentralen Bredemad. Stort elavfall som exempelvis tvätt- och diskmaskiner, torkskåp, tv-apparater, dator, kyl och frys kan hämtas vid fastigheten i samband med hämtning av grovavfall.

Kontakt

Kommentera