titelbild

Brandskydd

En brand hörs inte - det gör en brandvarnare. Den kan rädda liv, men bara om den fungerar. Testa din brandvarnare regelbundet!

Med enkla förebyggande åtgärder kan du hindra att en brand eller olycka inträffar. Skulle en brand ändå utbryta kan ditt förebyggande brandskydd göra att konsekvenserna blir så små som möjligt. Var förberedd med kunskap och utrustning.

Brandvarnare och brandsläckare hjälper dig vid brand

Räddningstjänsten kräver att du har minst en brandvarnare på varje våningsplan lämpligen i taket utanför sovrummet. Vi rekommenderar en brandvarnare i varje rum. Kontrollera regelbundet batterierna.

Du kan läsa mer om vikten av att ha en fungerande brandvarnare hemma på MSB.
Läs mer på MSB här.

Vi rekommenderar att du har en sexkilos pulversläckare hemma. Du kan även ha en pulversläckare i bilen, båten eller i verkstaden. En brandfilt är också bra att ha.

Förhindra att brand uppstår

Några enkla tips för att förhindra att brand uppstår:

 1. Släck alltid stearinljus när du lämnar rummet eller ska sova.
 2. Rök aldrig i sängen.
 3. Lämna aldrig något på spisen utan uppsikt.
 4. Starta aldrig disk- eller tvättmaskin när du går hemifrån, eller går och lägger dig.
 5. Installera aldrig elektrisk utrustning om du ej har kunskap. Kontakta alltid fackman om du är osäker.
 6. Kasta aldrig trasor med oljor eller möbelpolisch i soporna. De kan innehålla linolja och kan självantända.
 7. Se till att fimpar, tändstickor och ljusstumpar är ordentligt släckta innan du kastar dem i soporna.
 8. Om du märker att elektrisk utrustning låter konstigt eller luktar bränt, stäng av den och kontakta fackman.
 9. Lär barnen att hantera tändstickor med försiktighet och informera om riskerna utan att skrämmas.

Öppen spis och kakelugn

Eldstadsrelaterade bränder beror på att många eldar för hårt i kylan eller inte tar hand om askan på rätt sätt. Risken när det är kallt är att vi eldar hårdare än vad skorsten och eldstad klarar. Då kan strålningsvärmen antända väggarna eller taket ovanför eldstaden utan att vi märker något.

Elda på rätt sätt

 • Elda med högst 2-3 kg ved i timmen.
 • Använd torr ved i lämplig storlek.
 • Starta snabbt, använd finkluven ved för att få en bra glödbädd.
 • Elden ska brinna, inte pyra.
 • Kontrollera röken, den ska vara genomskinlig och inte svart.
 • Lägg sot och aska i en plåthink med lock.
 • Låt hinken stå några dagar innan den töms, Hinken ska stå på ett obrännbart material.

Om en sotbrand uppstår:

 • Stäng alla luckor
 • Ring 112
 • Kontrollera direkt hela skorstenen. Särskilt vid bjälklagsgenomgångar.
 • Låt sotaren göra en besiktning av skorstenen innan eldningen påbörjas igen

Brandsäkra tips och råd hur du skyddar dig i hemmet

Kommentera