titelbild

Luftkvalitet

Mätningar av luftföroreningar sker i samverkan mellan kommunerna i Kronobergs län, och Kronobergs luftvårdsförbund för att visa att miljökvalitetsnormerna uppfylls.

Den senaste sammanhängade mätningen påbörjades våren 2007 och görs kontinuerligt.

Överlag visar resultatet att utomhusluften i Ljungby är bra, förutom att halten av små partiklar (PM 10) är något hög.

Kontakt

Kommentera