Hamneda förskola

Hamneda är en liten ort i ett naturskönt område intill ån Lagan, 18 kilometer söder om Ljungby. På samma område finns även skola och fritidshem. Förskolan är uppdelad på två avdelningar, Smultronstället och Svampskogen.

Genom kreativitet, engagerad personal, mångfald och samverkan skapar vi trygghet.

Vi främjar:

 • inflytande och delaktighet (barn och föräldrar)
 • naturmiljö
 • lek och lärande
 • tar tillvara alla barns intresse, erfarenheter
 • väcka nyfikenhet, intresse hos barnen 

Smultronstället

På Smultronstället går 1-3-åringarna. Här tycker vi att den fria leken är väldigt viktig för barnens lärande och utveckling och vill därför ge barnen stort utrymme för detta. Leken är barns sätt att förstå och bearbeta sin omvärld och sina upplevelser och att leka tillsammans får dem att utvecklas socialt. Varje vecka har de äldsta barnen antingen gymnastik eller skogsvistelse. Vi har samlingar av olika slag där vi på ett naturligt sätt strävar mot läroplanens mål. Vi är alltid ute en stund varje dag.

Svampskogen

På Svampskogen går 4- och 5-åringarna. Barnen är uppdelade i Solar och Raketer.

 • Måndag: Samling i sina grupper.
 • Tisdag: Sångsamling tillsammans.
 • Onsdag: Tema.
 • Torsdag: Utedag udda veckor och gympa jämna veckor.
 • Fredag: Samling tillsammans.

Kontakt

  Smultronstället

 • Tel. 0733-75 44 11

  Svampskogen

 • Tel. 0733-75 44 13
Barn leker i sandlåda.

Kommentera