Hamneda förskola

Hamneda är en liten ort i ett naturskönt område intill ån Lagan, 18 kilometer söder om Ljungby. På samma område finns även skola och fritidshem

Om förskolan

Förskolan är uppdelad på tre avdelningar, Smultronstället, Trollgruppen och Svampskogen.

På Smultronstället går 1–3-åringarna, och på Svampskogen och Trollgruppen går 4–5 åringarna. Avdelningarna har personal som möter barnens behov och läroplanens krav, här jobbar både förskollärare och barnskötare.

Vår pedagogik

Vi ser att goda relationer och god samverkan leder till hög kvalitet i vår förskola. Vi samarbetar över avdelningarna på hela förskolan för att skapa en trygghet för både barn och vårdnadshavare. Vi är noga med att se alla barn och alla vårdnadshavare varje dag, därför gör vi dig som förälder delaktig i vår utbildning och undervisning redan under ditt barns introduktion. Vi jobbar för att ge ditt barn trygghet och delaktighet i en lust- och glädjefylld miljö, skapa de allra bästa förutsättningarna för att ge grunden till ett livslångt lärande.

Genom kreativitet, engagerad personal, mångfald och samverkan skapar vi trygghet.

Vi främjar:

 • inflytande och delaktighet (barn och föräldrar)
 • naturmiljö
 • lek och lärande
 • tar tillvara alla barns intresse, erfarenheter
 • väcka nyfikenhet, intresse hos barnen 

Vi anser att den fria leken är väldigt viktig för barnens lärande och utveckling och vill därför ge barnen stort utrymme för detta. Leken är barns sätt att förstå och bearbeta sin omvärld och sina upplevelser och att leka tillsammans får dem att utvecklas socialt. Varje vecka har de äldsta barnen antingen gymnastik eller skogsvistelse. Vi har samlingar av olika slag där vi på ett naturligt sätt strävar mot läroplanens mål. Vi är alltid ute en stund varje dag.

 

Kontakt

  Smultronstället

 • Tel. 0733-75 44 11

  Svampskogen

 • Tel. 0733-75 44 13

Kommentera