Politik och demokrati

Här har vi samlat information om politik och demokrati och om hur du kan vara med och påverka. Här kan du också läsa "Beslut i korthet" som är våra sammanfattningar av nämndernas och fullmäktiges protokoll.

Beslut i korthet


Beslut i korthet från socialnämnden

Detta är en sammanfattning av beslut och information från socialnämndens sammanträde den 29 november 2017. Protokollet finns att läsa på Insyn här på webbplatsen, efter att det har justerats.


Beslut i korthet från miljö- och byggnämnden

Detta är en sammanfattning av vad miljö- och byggnämnden beslutade och fick information om på sitt sammanträde den 29 november 2017. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet när det har justerats. Det finns då att läsa under rubriken Insyn här på webbplatsen.


Beslut i korthet från kultur- och fritidsnämnden

Detta är en sammanfattning av vad kultur- och fritidsnämnden beslutade och fick information om på sitt sammanträde den 22 november 2017. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet som är justerat och finns att läsa under rubriken Insyn här på webbplatsen.


Beslut i korthet från kommunstyrelsen

Detta är en sammanfattning av vad kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 5 december.


Beslut i korthet från barn- och utbildningsnämnden

Detta är en sammanfattning av vad barn- och utbildningsnämnden beslutade och fick information om på sitt sammanträde den 13 december 2017. Protokollet justeras den 18 december och finns därefter att läsa under rubriken Insyn här på webbplatsen.