Politik och demokrati

Här har vi samlat information om politik och demokrati och om hur du kan vara med och påverka. Här kan du också läsa "Beslut i korthet" som är våra sammanfattningar av nämndernas och fullmäktiges protokoll.

Beslut i korthet


Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde

Detta är en sammanfattning av vad kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 13 november. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet. Det finns att läsa i systemet Insyn.


Beslut i korthet från miljö- och byggnämnden

Det här är en sammanfattning av en del av det som miljö- och byggnämnden beslutade och fick information om på sitt sammanträde den 7 november 2018. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet. Det justeras den 9 november 2018 och finns kort därefter att läsa på Insyn.