Politik och demokrati

Här har vi samlat information om politik och demokrati och om hur du kan vara med och påverka. Här kan du också läsa "Beslut i korthet" som är våra sammanfattningar av nämndernas och fullmäktiges protokoll.

Beslut i korthet


Beslut i korthet från kommunstyrelsen

Detta är en sammanfattning av beslut och information från kommunstyrelsens sammanträde den 13 januari. När protokollet är justerat, finns det i sin helhet att läsa här på Ljungby kommuns webbplats under rubriken anslagstavla.