Politik och demokrati

Här har vi samlat information om politik och demokrati och om hur du kan vara med och påverka. Här kan du också läsa "Beslut i korthet" som är våra sammanfattningar av nämndernas och fullmäktiges protokoll.

Beslut i korthet


Beslut i korthet från kommunstyrelsen

Detta är en sammanfattning av vad kommunstyrelsen beslutade om på sammanträdet den 12 mars. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet. Det finns att läsa i systemet Insyn här på webbplatsen efter justering.