Politik och demokrati

Här har vi samlat information om politik och demokrati och om hur du kan vara med och påverka. Här kan du också läsa "Beslut i korthet" som är våra sammanfattningar av nämndernas och fullmäktiges protokoll.

Beslut i korthet


Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde

Detta är en sammanfattning av vad kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 15 januari. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet. Det finns att läsa i systemet Insyn här på webbplatsen, när protokollet är justerat.