Bowlinghallens fasad
Bowlinghallens fasad. Förändringar kan komma att ske.
Bowlinghallens fasad.
Bowlinghallens fasad. Förändringar kan komma att ske.

Om- och tillbyggnad av bowlinghallen

Bowlinghallen ska byggas om och fräschas upp på insidan och byggas till för att bli ännu större.

Det här gör vi:

  • Bygger till och om den befintliga bowlinghallen
  • Bygger om invändigt och ökar antal bowlingbanor från 6 till 10.

Status:

  • Projekteringsfas pågår
  • Jobbar med plan och tekniska lösningar.
  • Tar fram handlingar och ritningar innan upphandling

När är vi klara:

  • Byggnationen beräknas vara klar vår-sommar 2024.

Kontakt

Kommentera