titelbild

Stöd till arrangemang

Vi delar ut stöd till arrangemang som en ekonomisk hjälp till föreningar, grupper och enskilda som verkar som kulturproducenter i kommunen. Det finns stöd att söka till unga arrangörer, snabbstöd till arrangemang och stöd till större arrangemang.

Syftet är att stödja arrangemang som äger rum i Ljungby kommun och som har ett allmänintresse, samt bidrar till ett attraktivt och varierat utbud av arrangemang. Vi prioriterar att ge stöd till arrangemang som karaktäriseras av nytänkande och arrangemang för och eller med barn och unga vuxna.

Det finns tre olika stöd att söka:

Ung arrangör

Stödet kan sökas av unga mellan 16 - 30 år som vill genomföra ett kulturarrangemang som är öppet för allmänheten.

Ansökan

 • I ansökan ska det tydligt framgå start- och slutdatum för arrangemanget.
 • En fastställd budget/kostnadsberäkning ska lämnas in tillsammans med ansökan.
 • Det finns inget särskilt maxbelopp för varje enskild ansökan. Den enda övre begränsningen är stödets totala pott som ligger på 50 000 kronor. Större arrangemang kan söka en större summa men det går lika bra att söka en mindre summa.
 • Ni får svar på er ansökan senast två veckor efter det att ansökan lämnats in.

Redovisning och utbetalning

 • En slutredovisning ska lämnas in digitalt senast en månad efter arrangemanget. Redovisningen ska innehålla en sammanställning av besöksantalet, uppgifter om intäkter och utgifter samt underlag för samtliga utgifter. Med underlag menas kopior på fakturor och eller kvitton för de ansökta kostnaderna. Inkommer ingen redovisning kommer ansökan att avslås och inget stöd betalas ut.
 • Ett beviljat stöd kan komma att reduceras om kostnaderna för arrangemanget blir lägre än vad som uppgavs i ansökan eller om arrangemanget har gjort betydande vinst.
 • Utbetalning sker när arrangemanget har slutredovisats.
 • I undantagsfall, t.ex. om en förening har knappa ekonomiska resurser, kan stödet betalas ut i förväg.

Marknadsföring

 • I marknadsföring ska det tydligt framgå att Ljungby kommun är medfinansiär genom att Ljungby kommuns logga används i marknadsföringen. Om logotypen inte kan användas ska texten: ”Med stöd av Ljungby kommun” finnas med. Om inte detta efterföljs kan arrangören bli återbetalningsskyldiga.

Villkor

 • Om inriktningen för arrangemanget förändras, läggs ned eller pengarna inte används ska stödet återbetalas.
 • Kultur- och fritidsnämnden förbehåller sig rätten att ta del av samtliga räkenskaper hos den arrangör som får arrangemangsstöd.
 • Vid arrangemang är arrangören skyldig att söka de eventuella tillstånd som krävs,
  till exempel polistillstånd och tillstånd för att använda offentlig plats.
 • Stöd delas inte ut till arrangemang som är ensidigt religiös eller partipolitisk i sitt syfte.
 • Om arrangemanget är entrébelagt ska ”kompis-kortet” användas.

Sista ansökningsdatum
Stödet kan sökas när som helst under hela året, dock senast en månad innan arrangemanget startar.

Ansök om stödet "Ung arrangör"

Snabbstöd till arrangemang

Snabbstöd till arrangemang ska användas som en ekonomisk hjälp till föreningar, grupper och enskilda personer som verkar som kulturproducenter i kommunen.


Stöd utgår till

 • Kulturarrangemang inom hela det konstnärliga området: musik, teater, film, dans, konst med mera.
 • Idrotts- och friluftsarrangemang.

Ansökan

 • I ansökan ska det tydligt framgå start- och slutdatum för arrangemanget.
 • En fastställd budget/kostnadsberäkning ska lämnas in tillsammans med ansökan.
 • För helt nya arrangemang går det att söka max 10 000 kronor.
 • För årligen återkommande arrangemang går det att söka max 5000 kronor. Beloppen avser per arrangemang och år.
 • Ni får svar på er ansökan senast två veckor efter det att ansökan lämnats in.

Redovisning och utbetalning

 • En slutredovisning ska lämnas in digitalt senast en månad efter arrangemanget. Redovisningen ska innehålla en beräkning av besöksantalet, beskrivning över hur Ljungby kommun har synts i marknadsföringen och underlag för samtliga utgifter och inkomster. Med underlag menas kopior på fakturor och eller kvitton för de ansökta kostnaderna. Inkommer ingen redovisning kommer ansökan att avslås och inget stöd betalas ut.
 • Ett beviljat stöd kan komma att reduceras om kostnaderna för arrangemanget blir lägre än vad som uppgavs i ansökan eller om arrangemanget har gjort betydande vinst.
 • Utbetalning sker när arrangemanget har slutredovisats.
 • I undantagsfall, t.ex. om en förening har knappa ekonomiska resurser, kan stödet betalas ut i förväg.

Marknadsföring

 • I marknadsföring ska det tydligt framgå att Ljungby kommun är medfinansiär genom att Ljungby kommuns logga används i marknadsföringen. Om logotypen inte kan användas ska texten: ”Med stöd av Ljungby kommun” finnas med. Om inte detta efterföljs kan arrangören bli återbetalningsskyldiga.

Villkor

 • Om inriktningen för arrangemanget förändras, läggs ned eller pengarna inte används ska stödet återbetalas.
 • Kultur- och fritidsnämnden förbehåller sig rätten att ta del av samtliga räkenskaper hos den arrangör som får arrangemangsstöd.
 • Vid arrangemang är arrangören skyldig att söka de eventuella tillstånd som krävs, till exempel polistillstånd och tillstånd för att använda offentlig plats.
 • Stöd utgår inte till arrangemang som är ensidigt religiös eller partipolitisk i sitt syfte.
 • Om arrangemanget är entrébelagt ska ”kompis-kortet” användas.

Sista ansökningsdatum
Stödet går att söka löpande under hela året dock senast en månad innan arrangemanget startar.

Ansök om "Snabbstöd till arrangemang"

 

Större arrangemang

Stöd till arrangemang är avsedda som ekonomisk hjälp till föreningar, grupper och enskilda som verkar som kulturproducenter i kommunen.

Stöd utgår till

 • Kulturarrangemang inom hela det konstnärliga området: musik, teater, film, dans, konst med mera.
 • Större idrotts- och friluftsarrangemang.

Ansökan

 • I ansökan ska det tydligt framgå start- och slutdatum för arrangemanget.
 • En fastställd budget/kostnadsberäkning ska lämnas in tillsammans med ansökan.
 • Det går att söka max 50 000 kronor.

Redovisning och utbetalning

 • En slutredovisning ska lämnas in digitalt senast två månader efter arrangemanget. Redovisningen ska innehålla en beräkning av besöksantalet, beskrivning över hur Ljungby kommun har synts i marknadsföringen och underlag för samtliga utgifter och inkomster. Med underlag menas kopior på fakturor och eller kvitton för de ansökta kostnaderna. Inkommer ingen redovisning kommer ansökan att avslås och inget stöd betalas ut.
 • Ett beviljat stöd kan komma att reduceras om kostnaderna för arrangemanget blir lägre än vad som uppgavs i ansökan eller om arrangemanget har gjort betydande vinst.
 • Utbetalning sker när arrangemanget har slutredovisats.
 • I undantagsfall, t.ex. om en förening har knappa ekonomiska resurser, kan stödet betalas ut i förväg.

Marknadsföring

 • I marknadsföring ska det tydligt framgå att Ljungby kommun är medfinansiär genom att Ljungby kommuns logga används i marknadsföringen. Om logotypen inte kan användas ska texten: ”Med stöd av Ljungby kommun” finnas med. Om inte detta efterföljs kan arrangören bli återbetalningsskyldiga.

Villkor

 • Om inriktningen för arrangemanget förändras, läggs ned eller pengarna inte används ska stödet återbetalas.
 • Kultur- och fritidsnämnden förbehåller sig rätten att ta del av samtliga räkenskaper hos den arrangör som får arrangemangsstöd.
 • Vid arrangemang är arrangören skyldig att söka de eventuella tillstånd som krävs,
  till exempel polistillstånd och tillstånd för att använda offentlig plats.
 • Stöd utgår inte till arrangemang som är ensidigt religiös eller partipolitisk i sitt syfte.
 • Om arrangemanget är entrébelagt ska ”kompis-kortet” användas.

Sista ansökningsdatum
Stödet går att söka löpande under hela året dock senast fyra månader innan arrangemanget startar.  

Ansök om stöd till "Större arrangemang"

Kontakt

Kommentera