Råd innan köp

Det är mycket att hålla reda på inför ett köp. Det är alltid bäst att ta reda på så mycket som möjligt innan du köper något. På respektive kommunbibliotek ska det finnas information om dina rättigheter som konsument. Vi vill hjälpa dig med tips och råd om dina rättigheter som konsument. Här nedan tar vi upp de allra vanligaste begreppen.

Avtal

Varje gång du köper något så ingår du samtidigt ett avtal. Både ett muntligt och skriftligt avtal gäller juridiskt men uppstår en tvist mellan dig och säljaren så är ett skriftligt avtal till stöd för dig på ett helt annat sätt än ett muntligt. Läs alltid igenom avtalet noga och hoppa inte över det finstilta för där kan det finnas villkor som du automatiskt skriver under på.

Kvitto

Enligt lag ska du få ett kvitto när du köper något. Det underlättar att ha ett kvitto när du ska klaga på ett köp. Om du inte har ett kvitto så går det bra med ett kontoutdrag från din bank. Du måste kunna bevisa att du har köpt din vara i butiken.

Lockande erbjudande

Låter det för bra för att vara sant så är det oftast inte heller sant! Det är vanligt att det tillkommer oförväntade avgifter och ibland en icke önskad prenumeration av en produkt vilket kanske inte framkom i marknadsföringen.

Öppet köp och bytesrätt

Öppet köp innebär att köpet går tillbaka. Bytesrätt innebär en rätt att byta din vara. Både öppet köp och bytesrätt är så kallade frivilliga åtaganden från butiken vilket innebär att du som konsument inte kan kräva att få detta enligt lag.

Hur länge du har öppet köp eller bytesrätt varierar. Tänk på att få det skriftligt, gärna på kvittot.

Garanti

Det är alltid frivilligt för företagen att lämna garantier och man kan därför inte kräva att få en garanti enligt lag. Det är också företaget som bestämmer hur lång garantitiden ska vara och om det gäller hela varan eller endast delar av den.

Tänk på att ett garantivillkor inte får vara sämre än vad konsumentköplagen säger. Ett garantivillkor får bara ge dig lika bra eller bättre än vad konsumentköplagen säger.

Viktigt att komma ihåg är att oavsett om butiken erbjuder dig garanti på det du köper eller inte så har du alltid konsumentköplagen till stöd som konsument.

Presentkort och tillgodokvitto

Ett presentkort eller ett tillgodokvitto är en värdehandling. Tappar du bort det så kan du inte kräva att få ett nytt av butiken. Du kan inte kräva att få växel om du handlar för mindre än vad du har tillgodo.

Huvudregeln säger att ett presentkort eller ett tillgodokvitto gäller i tio år om det inte står något annat. Om butiken upphör, går i konkurs eller byter ägare kan du inte räkna med att kunna utnyttja ditt tillgodohavande.

Byter butiken ägare gäller presentkortet eller tillgodokvittot i allmänhet bara om det finns en överenskommelse mellan den gamla och nya ägaren om att överta sådana förbindelser mot kunderna.

Kommentera