titelbild

Astradskolan

Framtidens skola

En skola med engagemang och kompetens som uppmanar till kreativitet och nyskapande i en trygg miljö med individanpassad undervisning. 

Pedagogisk verksamhet

På Astradskolan har vi ett inkluderande arbetssätt, det innebär att utgångspunkten för varje elev är klasstillhörighet. Vi har inga ”mindre grupper” utan våra speciallärare arbetar ute i klassrummen.

På skolan finns en legitimerad Bokhund. Hans uppgift är att finnas med och stötta elever i deras läsning.

Toleranstema

Sedan 2004 präglar ett toleranstema vår skola. Temat sträcker sig över alla årskurser och över hela året. Temaarbetet genomsyras i alla ämnen och behandlar saker som rasism, olika sexuella läggningar, fysiska och psykiska funktionshinder, språkliga och etniska skillnader och mycket annat. Syftet är att skapa ökad förståelse och insikt bland våra ungdomar.

Temaarbetet redovisas tydligt i vår ”Årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling".

Elevplanering av aktiviteter i årskurs 4-6

Vi arbetar aktivt för att eleverna i årskurs 4-6 ska planera och genomföra aktiviteter för både låg- och mellanstadiets elever. Det blir bland annat en talangshow som eleverna i årskurs 5 planerar och bollspelsturneringar där någon av våra klasser står som värdar.

Idrottshall, kök och bibliotek

På skolan har vi tillgång till en idrottshall som är modernt utrustad och har såväl sittplatsläktare som fullskaliga mått.

Skolan har ett eget tillagningskök där välutbildad personal lagar och serverar näringsriktig och god mat.

Astradskolans fritidshem

Astradskolans fritidshem består av tre avdelningar. Vi erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter utifrån läroplanens mål för undervisning på fritidshem: skapande, rörelse, utevistelse (i skogen, på lekplatser och på skolgården), digitala verktyg och bakning i hemkunskapssalen.

Den fria leken då fritidseleverna utvecklar sin personlighet i relation till varandra är en stor del av verksamheten. Pedagogerna är närvarande och finns tillhands för vägledning och samtal om både stort och smått.

I vårt värdegrundsarbete utgår vi ifrån begreppen i GRETA (Gemenskap, Respekt, Empati, Trygghet, Ansvar). 

Vi har regelbundna fritidsråd där eleverna kan ge respons och förslag för att utveckla och påverka verksamheten.

Varje dag erbjuder vi aktiviteter på lunchrasten för att eleverna ska erbjudas en variation av vuxenledda aktiviteter .

Läxhjälp för alla

Alla elever på Astradskolan har möjlighet till läxhjälp efter skolans slut. 

Dessutom

Skolan erbjuder frukost varje morgon till självkostnadspris.

Centralt på skolan finns mötesplatsen ”Hänget” där elever och lärare kan träffas över en fika, spela biljard eller bara umgås. Eleverna i årskurs 7-9 är delaktiga i caféverksamheten.

Astradskolan jobbar aktivt med hållbar utveckling.

Kontakt

  Astradskolan

 • Replösavägen 4, 341 38 Ljungby
 • Tel. 0372-78 42 50

  Kurator

 • Astradskolan F-6, Hamnedaskolan och Agunnarydsskolan
 • Mobil: 0733-75 44 28

  Kurator

 • åk 7-9
 • Mobil: 0733-75 42 57

  Skolsköterska

 • Astradskolan F-6 och Ekebackenskolan
 • Mobil: 0733-75 42 72

  Skolsköterska

 • åk 7-9
 • Mobil: 0733-75 42 56

Kommentera