titelbild

Astradskolan

Framtidens skola

En skola med engagemang och kompetens som uppmanar till kreativitet och nyskapande i en trygg mijlö med individanpassad undervisning. 

Pedagogisk verksamhet

Lärartätheten är hög och Astradskolan har en mycket stor andel behöriga lärare.

På Astradskolan har vi ett inkluderande arbetssätt, det innebär att utgångspunkten för varje elev är klasstillhörighet. Vi har inga ”mindre grupper” utan våra speciallärare arbetar ute i klassrummen.

Vi arbetar språkutvecklande. Läsåret 2016/2017 fokuserar vi på begrepp i undervisningen.

På skolan finns en legitimerad Bokhund. Hans uppgift är att finnas med och stötta elever i deras läsning.

Fotboll på schemat

Elever på Astradskolan har möjlighet att delta i en kvalificerad fotbollsutbildning 90 minuter per vecka med tränare som har utbildning.

Toleranstema

Sedan 2004 präglar ett toleranstema vår skola. Temat sträcker sig över alla årskurser och över hela året. Temat utmynnar i årskurs 9 i en resa till Tyskland och besök på koncentrationslägrena Sachenhausen och Ravensbruck. Temaarbetet genomsyras i alla ämnen och behandlar saker som rasism, olika sexuella läggningar, fysiska och psykiska funktionshinder, språkliga och etniska skillnader och mycket annat. Syftet är att skapa ökad förståelse och insikt bland våra ungdomar.

Temaarbetet redovisas tydligt i vår ”Årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling".

Uteverksamhet och elevplanering av aktiviteter i årskurs 4-6

Fyra dagar per läsår och klass flyttar vi ut undervisningen för eleverna i årskurs 4-6 . Basstationen finns vid Bräkentorpssjön dit vi cyklar med eleverna. Vi jobbar mycket med kamratstödjande och gruppstärkande övningar vid vårt natursköna närområde där vi har  tillgång till skog, sjö och kohagar. Alla skolämnen behandlas på något sätt de dagar eleverna är ute. En viss del av maten tillagas på plats och kompletteras med mat från matsalen. Mycket uppskattade dagar för elever och pedagoger.

Vi arbetar aktivt för att eleverna i årskurs 4-6 ska planera och genomföra aktiviteter för både låg- och mellanstadiets elever. Det blir bland annat en talangshow som eleverna i årskurs 5 planerar och bollspelsturneringar där någon av våra klasser står som värdar.

Idrottshall, kök och bibliotek

På skolan har vi tillgång till en ny idrottshall som är modernt utrustad och har såväl sittplatsläktare som fullskaliga mått.

Skolan har sedan hösten 2011 ett eget tillagningskök där välutbildad personal lagar och serverar näringsriktig och god mat.

På Astradskolans bibliotek anordnar vår utbildade personal aktiviteter året runt såsom bokprat, både planerade och spontana, samt olika läsprojekt. Allt för att främja läsning.

Astradskolans fritidshem

Astradskolans fritidshem består av fyra avdelningar. Vi erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter utifrån läroplanens mål för undervisning på fritidshem: skapande, rörelse, utevistelse (i skogen, på lekplatser och på skolgården), datasal och bakning i hemkunskapssalen.

Den fria leken då fritidseleverna utvecklar sin personlighet i relation till varandra är en stor del av verksamheten. Pedagogerna är närvarande och finns tillhands för vägledning och samtal om både stort och smått.

Ett övergripande tema är GRETA (Gemenskap, Respekt, Empati, Trygghet, Ansvar) där vi får in mycket värdegrundsarbete.

Vi har regelbundna fritidsråd där eleverna kan ge respons och förslag för att utveckla och påverka verksamheten.

Två förmiddagar i veckan erbjuder vi aktiviteter på rasten.

Tobaksfri skoltid

Astradskolan arbetar efter modellen Tobaksfri skoltid. Det är ett tobaksförebyggande arbete som går ut på att skapa en tobakspolicy och en konkret genomförandeplan för att integrera tobaksförebyggande metoder i skolans verksamhet. 

Läxhjälp för alla

Alla elever på Astradskolan har möjlighet till läxhjälp efter skolans slut. 

Dessutom

Skolan erbjuder frukost varje morgon till självkostnadspris.

Centralt på skolan finns mötesplatsen ”Hänget” där elever och lärare kan träffas över en fika, spela biljard eller bara umgås. Eleverna i årskurs 7-9 är delaktiga i caféverksamheten.

Astradskolan jobbar aktivt med "Hållbar utveckling".

Kontakt

  • Frånvaroanmälan
  • Du kan också anmäla i Fronter.
  • Tel. 0372-153 92

Film om Astradskolan

Film om Astradskolan

Få en närmare titt på Astradskolan i denna film.

Elevtorg med kafeteria
Utegård för låg- och mellanstadium
Lektion

Kommentera