titelbild

Lidhults förskola

Den stora gamla träbyggnaden som en gång varit skola är numera förskola i Lidhult.

Lidhults förskola med en regnbåge.

I det gula huset finns tre förskoleavdelningar Humla, Myran och Myggan. Älvan är vår fjärde avdelning och finns i äldreboendet, Björkängs, lokaler.

Förutom våra gårdar, som inbjuder till lek, finns ett grönområde i närområdet med lekplats och fotbollsplan. Skogen finns inom räckhåll och vi använder den för lek, upplevelse och lärande.

Utbildningen

I vårt dagliga arbete med barnen utgår vi ifrån förskolans läroplan, vi lägger grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Vi erbjuder en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet, barnens utveckling, intressen och förmågor ligger som grund för vårt arbete.

Vi lägger extra stort fokus på språkutvecklingen, till hjälp har vi tecken som stöd och bildstöd bland annat.

Vi använder naturens alla möjligheter för lek och lärande vid vår dagliga utevistelse. Vi arbetar målmedvetet med bland annat matematik, språk och kreativt tänkande tillsammans med barnen. I lekfulla sammanhang sporrar vi barnen att bli nyfikna och känna lust till lärande.

Trygghet och tid för lärande är visdomsord här.

Kontakt

  Lidhults förskola

 • Prästgårdsvägen 2, 340 10 Lidhult

  Humlan

 • Tel. 0733-75 42 85

  Myran

 • Tel. 0733-75 42 86

  Myggan

 • Tel. 0733-75 42 87

  Älvan

 • Tel. 0733-75 42 89

Kommentera