Egen brunn vid översvämning

Vid översvämning kan ämnen och bakterier frigöras från mark och omgivning och kan påverka dricksvattnet i brunnar. Du som tar ditt dricksvatten från egen brunn har själv ansvar för att kontrollera dricksvattnets kvalitet.

Vad ska jag göra?

I grävda brunnar kan dricksvattnet påverkas snabbt efter en översvämning.
I bergborrade brunnar kan dricksvattnet påverkas snabbt eller en tid efter översvämningen.

Drick inte vatten som är tydligt färgat eller har en främmande lukt och
smak.

Koka vattnet

Om du väljer att använda ditt egna vatten bör du koka det innan användning. Du bör även fortsätta att koka vattnet ett par dagar efter att översvämningen är över.

Vattnet kan användas för hygien, men tänk på att det finns en viss infektionsrisk om du har öppna sår eller om du råkar svälja vattnet.

Vattenkiosk

Ljungby kommun har en vattenkiosk som finns på Kungsgatan 43 i Ljungby där du kan hämta vatten i dunk. Har du frågor gällande detta kan du kontakta VA- och renhållningsavdelningens kundtjänst på 0372- 78 93 60.

Undersök brunnen

När vattennivån har stabiliseras bör du skicka in vattenprov för analys.

Ljungby kommun har avtal med ett ackrediterat laboratorium där du enkelt kan beställa ett analyspaket till ett rabatterat pris. Ange kampanjkoden så får du upp de aktuella analyspaketen som är för enskilda vattenbrunnar.

Det som rekommenderas är ett mikrobiologiskt analyspaket som undersöker förekomsten av alla mikroorganismer och ämnen som finns i bilaga 1 i "Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning".

Du beställer ditt vattenprov här

Om det finns industrier, jordbruk eller liknande verksamheter som också översvämmats i närheten av din brunn kan eventuellt andra ämnen behöva undersökas. Kontakta i så fall oss på Ljungby kommuns miljöavdelning för att få råd.

Kontakt

Kommentera