titelbild

Föreningsliv

Ljungby kommun har ett mycket aktivt föreningsliv. I kommunen finns drygt 225 föreningar. Idrotten är en stor del av föreningslivet. Utöver idrott finns det bland annat kultur-, bygdegård-, hembygds-,  handikapp-, pensionärs- och politiska föreningar.  Kultur- och fritidsnämnden ger lokalt aktivitetsstöd till föreningar som har ungdomsverksamhet mellan 7-25 år.

Ljungby använder sig av en variant av den så kallade Sandvikenmodellen. Modellen bygger på ett föreningsstöd genom förhandling och överenskommelse mellan kommun och förening.
Målsättningen är att kultur- och fritidsnämndens representanter ska träffa alla föreningar med föreningsbidrag under mandatperioden.

Nyhetsbrev

Kultur- och fritidsförvaltningen skickar ut nyhetsbrev till alla föreningar i Ljungby som har en e-postadress registrerad.

Föreningar som inte får nyhetsbrevet och vill ha det kan kontakta kultur- och fritidsintendenten.

Kontakt

Kommentera