Miljöövervakning

Miljö- och byggförvaltningen utför olika typer av miljöövervakning. Bland annat kalkas sjöar och vattendrag och luftmätningar utförs regelbundet för att se halter av partiklar.

Vi mäter också radioaktiv strålning ett par gånger om året sedan olyckan vid Tjernobyl. Även växter och djur som kan orsaka skador är vårt ansvar.

Vattnet vid kommunens badplatser kontrolleras av kultur- och  fritidsförvaltningen.

Kontakt

Kommentera