Mark för industri och handel

Här kan du läsa om våra industriområden där det finns mark till försäljning. Marken är grovplanerad och byggklar.

Karlsro industriområde

Industriområdet Karlsro ligger i direkt anslutning till E4:an, norr om riksväg 25 och väster om E4:an. Området utgör en möjlighet till etablering med ett utmärkt skyltläge mot E4:an. Området omfattar ungefär 35 hektar grovplanerad och byggklar mark till ett pris på mellan 80 och 100 kronor/kvadratmeter. Vi anpassar tomten efter dina önskemål.

Kartbild Karlsro.pdf


Eka industriområde

Industriområdet Eka ligger i anslutning till E4:an där det redan finns ett flertal företag etablerade. Infarten till området från E4:an sker från norra infarten till Ljungby. Nyligen har ytterligare 22 hektar mark grovplanerats och möjlighet finns till vidare utbyggnad av området.

Kartbild Eka.pdf


Lagans industriområde

Industriområdet Lagan ligger i direkt anslutning till E4:an med avfart Lagan. Lagan är en tätort cirka 10 km norr om Ljungby. Den nya delen av industriområdet på Västergatan kommer exploateras i takt med efterfrågan. Delar av området ligger i skyltläge längs E4:an. Området omfattar ungefär 10 hektar.

Kartbild Lagans industriområde.pdf


Lidhults industriområde

Lidhult är en tätort som ligger i västra delen av Ljungby kommun. Industriområdet ligger i sydvästra delen av Lidhult. I området finns idag etablerad verksamhet. Området omfattar ca 8 hektar.

Kartbild Lidhult.pdf

Vittaryds industriområde

Vittaryd ligger cirka 2 mil norr om Ljungby. Industriområdet ligger i södra delen av Vittaryd, med undantag av ett mindre område i norra Vittaryd. I området finns idag etablerad verksamhet. Området omfattar ca 10 hektar.

Kartbild Vittaryd.pdf


Rosendals handelsområde 

Handelsområdet Rosendal ligger öster om E4:an, vid den södra infarten till Ljungby. Den nya delen av området är på 24 hektar där företrädesvis handel, service, besöksnäring, lager och kontor kan etableras. Delar av området ligger i direkt skyltläge med E4:an och etableringen på området pågår.

Kartbild Rosendal.pdf


Välkommen att höra av dig!

Önskar du mer information om hur köp av mark går till eller kanske en kostnadskalkyl så är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Kommentera