Information på andra språk - Information in other languages

Här kan du ladda ner information om färgsortering och matavfallssortering på andra språk. Informationsbladen finns även att hämta i kommunhuset på Olofsgatan 9 i Ljungby under aktuella öppettider. Du är också välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post enligt nedan.

This website contains information about colour sorting and food waste sorting in English, German and Arabic. Printed folders are available at the town hall, Olofsgatan 9 in Ljungby, during opening hours. Feel free to contact us by phone or email as below.

Kommentera