Dödsboanmälan

När en person dör ska alltid en bouppteckning göras. Bouppteckningen kan ersättas av en dödsboanmälan.

En dödsboanmälan är en enklare variant av bouppteckning.

Bouppteckning

Bouppteckning innebär att delägarna i dödsboet går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder. Bouppteckning kan göras privat av den som bäst känner till dödsboets egendom eller av en jurist.

Läs mer om bouppteckning på Skatteverkets webbplats

Dödsboanmälan

Om den som avlidit inte hade några tillgångar i form av pengar, bostad eller mark, och om den avlidnes situation inte var komplicerad för övrigt, kan man i stället för bouppteckning göra en dödsboanmälan. Om den avlidne var gift eller registrerad partner räknas även andelen i de gemensamma tillgångarna in. En dödsboanmälan bör göras inom två månader efter dödsfallet inträffade.

Om någon av delägarna till dödsboet ändå begär att en bouppteckning ska göras, så ska det göras i stället för dödsboanmälan.

För att en dödsboanmälan ska vara möjlig behöver en tjänsteperson från kommunen göra ett hembesök i den avlidnes bostad. Därför är det viktigt att all egendom som finns i bostaden är orörd när besöket äger rum.

Att tänka på

  • Informera samtliga dödsbodelägare om dödsfallet.
  • Vänta med att betala räkningar, eftersom begravningen går före alla andra utgifter i dödsboet.
  • Stoppa automatiska betalningar/dragningar så som autogiro.
  • Ta reda på om det finns livförsäkringar eller begravningsförsäkringar.
  • Gör adressändring hos Skatteverket till den som ska företräda dödsboet.
  • Säg upp el, telefon och tidning och andra abonnemang.

Innan du ansöker

Innan ansökan görs ska du som företräder dödsboet kontrollera om det finns någon försäkring som utbetalas till dödsboet (till exempel från arbetsgivare, försäkringsbolag eller fackförbund).

Ansök om dödsboanmälan

Om du önskar ansöka om dödsboanmälan kan du ringa Individ- och familjecenter måndag – fredag mellan klockan 08:30 - 09:30 på telefonnummer 0372-78 96 00

 

    Individ- och familjecenter

  • Södra Torggatan 1 341 83 Ljungby

Kommentera