titelbild

Dödsboanmälan

När en person dör, ska alltid en bouppteckning göras. Bouppteckningen kan ersättas av en dödsboanmälan. Dödsboanmälan görs av socialnämnden.

Dödsboanmälan kan göras när man beräknar att tillgångarna i boet inte räcker till annat än kostnaderna för begravningen. Det får inte finnas någon fast egendom i boet. Till kostnaderna för begravningen räknas även gravsten och text på gravsten.

Begravningskostnaden ska alltid betalas i första hand. Det är därför viktigt att inte betala några räkningar förrän dödsboanmälan är gjord. Om den som har dött var gift eller registrerad partner, finns speciella regler. Tror du att en dödsboanmälan kan göras - kontakta då snarast socialförvaltningen.

Kontakt

Kommentera