Integration - ett samhälle för alla

Genom att säga hej till alla du möter bidrar du till ett öppet och inkluderande samhälle. Det behöver inte vara svårare än så.

Integration handlar om att samhället ska fungera som en helhet och inkludera alla. Ljungby kommuns mål för arbetet med integration lyder: I Ljungby kommun inkluderar vi alla som lever och verkar i kommunen för att forma ett socialt hållbart samhälle.

Nyanlända och nya svenskar en viktig grupp att stötta, men det är inte bara de som behöver stöd.  Andra grupper som kan behöva uppmärksammas är exempelvis pensionärer, personer med funktionsvariationer, människor med svag ekonomi eller elever som av någon anledning har svårt i skolan.

Genom att inkludera alla i samhället, och i allt vi gör, kan vi motverka att människor känner sig utanför, så kallat utanförskap. Utanförskap kan leda till kriminella nätverk, mobbning, fanatism, hemlöshet och missbruk.

Vad gör Ljungby kommun?

För att skapa ett samhälle som inkluderar alla måste vi arbeta med integration i allt vi gör i kommunen. Integration är en del i det dagliga arbetet för alla  som arbetar i kommunen.

Ljungby kommun gör flera insatser för att stödda utrikesfödda med det svenska språket och få in en fot i arbetslivet.

Vi arbetar även med olika projekt och evenemang som ska få alla invånare att känna sig delaktiga och inkluderade. 

Kronoberg Cares - för dig som kommer från Ukraina

Det är ett ESF-projekt (Europeiska socialfonden) som är till för dig som kommit till Sverige som flykting från Ukraina. Du kan få stöd att lära dig svenska och komma närmare arbete eller utbildning.

Läs mer om projektet på Länsstyrelsen Kronobergs webbplats.

Familjekompis

Genom konceptet Familjekonceptet kan du som är ny i Sverige träffa en familj som bott i Sverige längre. Och du som bott i Sverige länge kan få möta en ny kultur och få nya vänner. 

Läs mer om detta på sidan Familjekompis. 

 

Kommentera