titelbild

Agenda 2030 - hållbar utveckling

Agenda 2030 är en samlad agenda som består av 17 globala mål och 169 delmål för att skapa och främja en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling världen över.

Syftet är att till år 2030:

  • utrota extrem fattigdom
  • minska ojämlikheter och orättvisor i världen, genom att förverkliga de mänskliga rättigheterna och uppnå jämlikhet och jämställdhet
  • lösa klimatkrisen, genom att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Sveriges kommuner har ett gemensamt ansvar att arbeta med Agenda 2030. Agendan är global men förändringarna sker lokalt, vilket innebär att kommunerna ska arbeta för att målen ska uppnås lokalt och göra skillnad för den enskilda individen.

Agenda 2030 i Ljungby kommun

Nästan allt som kommunen gör bidrar till en hållbar utveckling. Därför är det viktigt att arbeta medvetet med Agenda 2030.

Ljungby kommun arbetar på olika sätt för att uppnå målen i Agenda 2030. Till exempel har de globala målen införlivats i och följs upp genom kommunens målstyrning och i styrdokument. Kommunen arbetar också för att uppfylla de nationella miljömålen och de mänskliga rättigheterna, samt informerar om Agenda 2030.

Kontakt

Kommentera