Sponsring

Syftet med kommunens sponsring är att marknadsföra kommunen och göra kommunen känd både inom och utanför kommungränsen.

Kriterier för sponsring

Sponsringen ska inriktas på föreningar, organisationer eller enskild utövare med anknytning till Ljungby kommun som bidrar till en positiv marknadsföring av kommunen. Sponsringen kan inriktas på löpande verksamhet och/eller specifikt arrangemang. Intentionen med att möjliggöra sponsring till enskild utövare är att kommunen till exempel ska kunna sponsra idrottspersoner med internationella framgångar.

Sponsorvärdet bedöms efter hur många marknadsföringen förväntas nå. Ju fler som nås, desto högre värde har sponsringen för kommunen. Vid till exempel sponsring av idrottsföreningar som deltar i seriesystem bör nivån i seriesystemet och graden av exponering beaktas vid beslutet. Sponsorinsatser vid evenemang bestäms utifrån hur stor målgrupp som nås med marknadsföringen, förväntad och faktisk publiktillströmning, uppmärksamhetsvärde och massmedial bevakning.

Ljungby kommun sponsrar inte affärsdrivande, politiska eller religiösa organisationer/föreningar.

Allt som kommunen ställer upp med ska värderas i kronor så att det tydligt framgår vad kommunen satsar. Detta gäller såväl eventuell reducering av anläggningshyra och extern marknadsföring som personella insatser och direkt ekonomisk sponsring. 

Så här gör du

Du ansöker om sponsring via e-tjänst.

Till e-tjänst: Ansök om sponsring

Stöd till arrangemang 

Vi delar även ut stöd till arrangemang som en ekonomisk hjälp till föreningar, grupper och enskilda som verkar som kulturproducenter i kommunen. Det finns stöd att söka till unga arrangörer, snabbstöd till arrangemang och stöd till större arrangemang.

Dessa stöd finns och så här gör du för att söka dem

 

Kontakt

Kommentera