Sponsring

Syftet med kommunens sponsring är att marknadsföra kommunen och göra kommunen känd både inom och utanför kommungränsen.

Kriterier för sponsring

Sponsringen ska inriktas på föreningar, organisationer eller enskild utövare med anknytning till Ljungby kommun som bidrar till en positiv marknadsföring av kommunen. Sponsringen kan inriktas på löpande verksamhet och/eller specifikt arrangemang. Intentionen med att möjliggöra sponsring till enskild utövare är att kommunen till exempel ska kunna sponsra idrottspersoner med internationella framgångar.

Sponsorvärdet bedöms efter hur många marknadsföringen förväntas nå. Ju fler som nås, desto högre värde har sponsringen för kommunen. Vid till exempel sponsring av idrottsföreningar som deltar i seriesystem bör nivån i seriesystemet och graden av exponering beaktas vid beslutet. Sponsorinsatser vid evenemang bestäms utifrån hur stor målgrupp som nås med marknadsföringen, förväntad och faktisk publiktillströmning, uppmärksamhetsvärde och massmedial bevakning.

Ljungby kommun sponsrar inte affärsdrivande, politiska eller religiösa organisationer/föreningar.

Allt som kommunen ställer upp med ska värderas i kronor så att det tydligt framgår vad kommunen satsar. Detta gäller såväl eventuell reducering av anläggningshyra och extern marknadsföring som personella insatser och direkt ekonomisk sponsring.

Aktuella sponsoravtal

Förening/lag

 • Friidrottarna Fanny Roos och Lisa Linell från Ljungby via deras förening Athleticum, 75 000 kronor/år (2017-2018)
 • Lagans Golfklubb, 30 000 kronor/år (2017-2018)
 • Lagan IBK, 35 000 kronor/år (2016-2018)
 • LIF 40 000 kronor (2017)
 • IF Troja Ljungby 150 000 kronor (2017)
 • Ljungby IK 35 000 kronor (2017)
 • IF Troja Ljungby Dam 10 000 kronor (2017)
 • Ljungby Bordtennisklubb 5 000 kr (2017)

Evenemang

 • Kalvinknatet 10 000 kronor (2017)
 • Friskare Ljungby-loppet 20 000 kronor (2017)
 • Ljungbydagarna 150 000 kronor (2017)
 • Mat i Växjö 5000 kronor (2017)
 • Midsommarkransen 25 000 kronor (2017)
 • Riksettanrallyt 85 000 kronor (2017)
 • Stor innebandyhelg med tv-sändning 50 000 kronor (2017)

Marknadsföring

 • Etablera i Ljungby 100 000 kronor (2017)
 • Brunskogsbil 25 000 kronor (2017)
 • Poolbil 5 000 kronor (2017)

 

Kommentera