Personlig assistans

Personlig assistans är att bidra till att ditt barn får leva som andra barn utan funktionsnedsättning i motsvarande ålder. Personlig assistans är ett personligt utformat stöd åt ditt barn som på grund av stora och stora varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med sina grundläggande behov. Den personliga assistansen ges av ett begränsat antal personer.

Hjälp som barn med funktionsnedsättning kan få kan vara:

  • Personlig hygien
  • Måltider
  • Att klä av och på sig
  • Att kommunicera med andra
  • Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personen

Ansökan

Om de grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka söker du om assistansersättning hos Försäkringskassan. I annat fall görs ansökan om personlig assistans hos LSS handläggare inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Ansökan gör du på blankett som du hittar på E-tjänster och blanketter/Stöd, hjälp och omsorg och sedan Stöd och service.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta LSS handläggaren.

Om du valt kommunen som assistansanordnare

Den vi arbetar för är viktigast och vi har alltid barnet i fokus. Vi har respekt för varje barns delaktighet och trygghet.

När ni väljer Ljungby kommun som assistansanordnare innebär det att ni lämnar över hela arbetsgivaransvaret med rekrytering av personal, anställning, schemaläggning, arbetsplatsmöten, utbildning och arbetsmiljöansvar till kommunen.

Anställning av personliga assistenter sker i samverkan med den barnet eller vårdnadshavare. Ljungby kommuns regler för anställning gäller. I första hand erbjuds befintlig personal. Kommunen ansvarar för introduktion, fortbildning och arbetsledning av de personliga assistenterna.

Kommunen har arbetsmiljöansvaret för sina personliga assistenter. Detta innebär att även om det privata hemmet ska respekteras, så måste ibland anpassningar göras för att assistenternas fysiska och psykiska arbetsmiljö ska bli acceptabel. För att insatsen ska kunna genomföras kan därför anpassningar med hjälpmedel eller liknande vara nödvändiga.

Alla som arbetar inom verksamheten har tystnadsplikt.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta sektionschef eller LSS-handläggare.

Kontakt

Kommentera