titelbild

Dricksvatten

I Ljungby kommun finns det gott om vatten. Hälsosamt, lokalproducerat och prisvärt dricksvatten. Det är en fantastisk resurs som vi ska vara stolta över och rädda om.

Vårt viktigaste livsmedel

Du som har kommunalt vatten får ditt dricksvatten från kommunens vattenverk. Där renas råvatten till dricksvatten som följer Livsmedelsverkets högt ställda kvalitetskriterier. Dricksvatten är nämligen vårt viktigaste livsmedel. 

Vi har tillgång till rent vatten direkt i kranen dygnet runt. Det reflekterar vi kanske inte över så ofta. Men hur vattentillgången kommer att se ut i framtiden kan ingen veta säkert. Därför behöver vi vara vara vattensmarta och hushålla med vårt vatten.

Se tips på hur du kan spara vatten i vardagen!    

För dig som har egen brunn

Du som enskild fastighetsägare med egen brunn ansvarar för vattenförsörjningen och vattenkvaliteten till din fastighet. De flesta brunnar som har sinat tidigare har varit grävda brunnar. Om vattentillgången har varit dålig under föregående år, så kan du behöva vidta åtgärder för att det inte ska hända igen. Här är några exempel:

  • om möjligt rensa och fördjupa den befintliga brunnen
  • borra en djupare brunn
  • samarbeta med grannar om de har en brunn med god tillgång på vatten och bra vattenkvalitet
  • köpa eller hyra vattentankar eller större kärl för att tillfälligt kunna lagra vatten och fylla på genom att köpa vatten.

Vid vattenbrist

Ljungby kommun har en vattenkiosk där hushåll kan hämta dricksvatten om det uppstår ett långvarigt vattenavbrott. I vattenkiosken finns även möjlighet för lanthushåll eller företag att hämta industrivatten (åvatten) i större behållare.

Läs mer om att hämta vatten från vattenkiosk, nödvattentank eller vattendrag.

Vi är en Kranmärkt kommun

För att lyfta fram vårt vatten är Ljungby kommun en Kranmärkt kommun. Det innebär, kort och gott, att vi tar ställning för kranvatten och för en bättre miljö. Inga förpackningar betyder inget avfall, inga transporter och inga utsläpp. Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten, på initiativ av branschorganisationen Svenskt Vatten. 

Kommentera