titelbild

Att ha kontaktperson eller kontaktfamilj

Kontaktpersonen är en kompis som hjälper en medmänniska att komma ut och att vara med på olika fritidsaktiviteter. Kontaktpersonen arbetar på uppdrag av socialtjänsten och är ett personligt stöd. Kontaktpersonen har tystnadsplikt.

Ansök om att få en kontaktperson

Att ha en kontaktperson är frivilligt och kostnadsfritt. För att få en kontaktperson gör man en ansökan via e-tjänst eller hos socialförvaltningens handläggare.

Ansökan om insatser enligt SoL/Psyk - Boendestöd, dagverksamhet, kontaktperson och övriga insatser

När du har fått beslut om kontaktperson så ordnar handläggaren en åt dig. Du kan också själv komma med förslag på vem du tycker ska vara din kontaktperson. Det kan inte vara någon i din familj eller någon annan anhörig.

Kontaktperson är ett personligt stöd

Kontaktpersonens uppdrag kan se mycket olika ut. Det styrs utifrån ditt behov. Det viktiga när du och din kontaktperson träffas är att ni gör något ni båda uppskattar.

Stödet kan vara av praktisk art men oftast handlar det om ett personligt stöd. Kontaktpersonens uppdrag, hur ofta man ska träffas och vad syftet med kontakten är kommer du och kontaktpersonen överens om tillsammans med handläggaren på socialförvaltningen.

Uppdraget för kontaktpersonen kan avslutas

Kontaktpersonen skriver ett avtal med kommunen om sitt uppdrag. Uppdraget kan upphöra av olika anledningar. Det kan vara att du eller kontaktpersonen vill avsluta det eller för att ditt beslut om kontaktperson upphör. Vill du byta kontaktperson kan vi hjälpa dig med det.

Stöd och avlastning

En kontaktfamilj ger stöd och avlastning till förälder och barn. Som kontaktfamilj tar man regelbundet emot ett barn i sitt hem. Det kan handla om några dygn eller någon helg i månaden.

Den familj som är kontaktfamilj har blivit godkänd av socialförvaltningen och tar emot ett barn för att de vill och för att de är engagerade.

För att få kontaktfamilj ansöker man hos socialförvaltningen. Det är frivilligt och finns till för att föräldrar kan behöva avlastning och för att barn kan behöva miljöombyte och stimulans. Det viktiga är att familjen och barnet passar ihop och kan trivas med varandra.

Kontakt

Kommentera