Vatten och avlopp

Mer än 70 procent av kommunens invånare är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Det är tekniska förvaltningens VA- och renhållningsavdelning som ansvarar för tillgången till rent dricksvatten och att avloppsvattnet renas innan det släpps ut i naturen igen.

VA-taxor

VA-verksamheten är självfinansierad. Det innebär att avgifterna inte ger något överskott utan bara är till för att täcka kostnaderna.

Avgifterna är uppdelade i anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

  • Anläggningsavgiften är den avgift som en fastighetsägare betalar när fastigheten ansluts till den allmänna VA-anläggningen.
  • Brukningsavgifter är de löpande avgifter som fastighetsägaren betalar för brukandet av VA-anläggningen.

Kontakta VA-/renhållningsavdelningen för prisuppgifter.

VA-taxa Ljungby 2017.pdf

VA-taxan gäller från 1 januari 2017.

Anmälan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp 

Anmälan om nyanläggning eller omläggning av din anslutning till kommunalt vatten och avlopp gör du via en så kallad servisanmälan.

Servisanmälan gör du på blankett som du hittar på E-tjänster och blanketter/Bo, bygga och miljö och sedan Vatten och avlopp. 

Vatten till pool eller damm

Kontakta vattenverket så kan vi planera din påfyllning utav poolen/dammen utan att vattnet tar slut för dina grannar.

  • Vattenverket
  • Tel. 0372-78 93 83

Detta gäller om din pool större än 1000 liter och du bor i Agunnaryd, Angelstad, Bolmen, Bolmstad, Bolmsö Bollstad, Bolmsö kyrkby, Dörarp, Hamneda, Lidhult, Mjälen, Ryssby, Skeen, Södra Ljunga, Torpa eller Vittaryd.

Kommentera