titelbild

Hjärt- och lungräddning

Varje år drabbas flera personer av hjärtstopp i sin vardagsmiljö. Denna kurs ger dig kunskap för att kunna ingripa om någon i din närhet skulle drabbas.

Anmälan hjärt- och lungräddning

Deltagare

Kunduppgifter/faktureringsuppgifter

Kontaktuppgifter till dig som gör kursanmälan

Kommentera