titelbild

Trafik

Kommunen ansvarar för vägarna i tätorten och gång och cykelvägar. Vi arbetar på olika sätt med att förbättra trafiksäkerheten. Kontinuerligt genomförs mätningar för att undersöka vilka slags åtgärder som ska prioriteras framöver. Vi genomför också med jämna mellanrum trafiksäkerhetsprojekt för att öka medborgarnas kunskap om trafiksäkerhet.

Cykla

I kommunen finns det många cykelvägar och det är enkelt att ta sig fram med cykel. På cykelkartan kan du se var det finns cykelvägar. Röd linje markerar gång/cykelväg och röda punkter är cykelled.

Cykelkarta

Större vägar

Det är Trafikverket som ansvarar för de större vägarna utanför tätorterna. På deras webbplats kan du bland annat läsa om hur arbetet med E4 förbi Ljungby fortskrider. Trafikverkets webbplats med information som rör Kronoberg. 

Kommentera