Anmäl förändringar i din verksamhet

Du behöver höra av dig till miljöavdelningen om något ändras i din verksamhet. Ska du sälja eller köpa en restaurang, bygga om, byta lokal eller sluta med verksamheten? Här hittar du den e-tjänst du ska använda för att meddela miljö- och byggförvaltningen dessa förändringar.

Här hittar du vår e-tjänst

Registrera, ändra eller avregistrera livsmedelsverksamhet

Sälja, köpa eller ombilda bolag

Om du ska sälja, stänga eller på annat sätt sluta driva livsmedelsverksamhet ska du meddela oss. 

Tar du över en verksamhet? Ombildar du ditt bolag? Då ska du anmäla verksamheten till oss, innan du startar, precis som för en helt ny verksamhet. När ett nytt företag tar över en restaurang eller annan livsmedelslokal, räknar vi det som en ny livsmedelsanläggning.

Alltid när ansvaret går över till ett nytt organisationsnummer räknas det som ägarbyte. Även om det är ett bolag som bara ombildas, och även om samma personer fortsätter att driva verksamheten. Då ska en ny ansökan eller anmälan göras. Anmäls inte ändringen riskerar du att få betala en sanktionsavgift på upp till 40 000 kronor.

Flytta eller byta lokal

Om du flyttar din verksamhet till en ny lokal räknas detta som en ny livsmedelsanläggning. Då måste du göra en ny ansökan eller anmälan.

Meddela oss om du ska göra stora, väsentliga ändringar i livsmedelshanteringen. Det kan till exempel vara om du tidigare har haft ett mottagningskök, men ska börja laga maten på plats.

Din handläggare bedömer om ändringen gör att vi behöver kontrollera mer eller mindre hos dig. Handläggaren kan också vilja komma och göra en inspektion för att se att verksamheten fortfarande uppfyller kraven i lagstiftningen.

Om du ändrar inriktning eller sortiment ska du också anpassa lokalen och utrustningen om det behövs. Du kan också behöva ändra rutinerna och egenkontrollprogrammet.

Kontakt

Kommentera