Självservice

I självservice hittar du information om ditt/dina abonnemang inom vatten- och renhållning. Du kan exempelvis få en översikt av dina fakturor och se när ditt kärl tömdes senast. Du kan också utföra flera av dina ärenden, till exempel beställa extra hämtning, ändra dina kontaktuppgifter, göra ändringar i ditt abonnemang med mera.

Uppdatera dina kontaktuppgifter i Självservice

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt ber vi dig att se över och eventuellt uppdatera dina kontaktuppgifter. Du hittar dina registrerade kontaktuppgifter i Självservice.  

Om du saknar svenskt personnummer 

Första gången du ska logga in behöver du kontakta oss för att koppla ihop ditt samordningsnummer med ditt abonnemang. Sedan loggar du in med samordningsnummer och ditt kundnummer som du hittar på senaste fakturan. Skriv in samordningsnumret i fältet för personnummer. Du behöver slå in två nollor (00) före samordningsnumret.

Logga in som företagskund

Som företagskund loggar du in med kundnummer och organisationsnummer. Fyll i organisationsnumret istället för personnummer och skriv två nollor (00) framför organisationsnumret.

Fler e-tjänster och andra ärenden

Fler e-tjänster inom området bo, bygga och miljö hittar du i e-tjänsteportalen:
Till e-tjänsteportalen: Bo, bygga och miljö

Kommentera