Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg samt för service och omvårdnad för äldre och personer med funktionsnedsättning i Ljungby kommun. Ytterligare ansvarsområden är bostadsanpassning, flyktingmottagande och utskänkningsärenden.

Förvaltningens verksamheter regleras framför allt i form av socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Förvaltningen utför ett stort utvecklingsarbete genom uppföljningar och mätningar. Du kan läsa mer om detta på sidan för Kvalitet, statistik och jämförelser. 

Socialtjänstens värdegrund

Ljungby kommuns socialtjänst ska vara en serviceinriktad och hjälpande funktion. Respekten för individens självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet är vägledande för handläggning och i det dagliga service- och omvårdnadsarbetet. Detta är också kännetecknet i mötet mellan individen och personalen.

Socialtjänsten i Ljungby ser varje människa som en unik individ med egna förutsättningar och behov. Alla människor har lika värde och samma rättigheter.

Kontakt

Kommentera