titelbild

Leader Linné Småland

Leader Linné Småland arbetar för att utveckla landsbygden och göra den levande och livskraftig. Där behövs du och dina idéer!

Leader Linné Småland erbjuder EU-finansiering till spännande utvecklingsprojekt på landsbygden. Det är åtta kommuner som samverkar: Alvesta, Ljungby, Markaryd, Sävsjö, Vetlanda, Värnamo, Växjö och Älmhult. På Leader Linné Smålands webbplats kan du inspireras och hitta aktuell information. Kontakta dem för att diskutera en idé, bygga nätverk och för att söka finansiering för ett projekt som utvecklar landsbygden.

banvall.jpg

Förstudie Banvallsleden (cykelled Halmstad – Karlshamn)

Kommunerna Tingsryd, Alvesta och Ljungby har under 2021 genomfört en förstudie av cykelleden Banvallsleden. Förstudien finansierades av kommunerna samt Leader Linné Småland och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Konsultföretaget Tyréns utförde uppdraget. Syftet med förstudien var att ta fram underlag om förutsättningar, kostnader och möjligheter för cykelleden Banvallsleden som nationell led.

Banvallsleden är en cykelled som sträcker sig från kust till kust, från Halmstad till Karlshamn, genom omväxlande landskap. Cykelleden är totalt ca 250 km lång. Den går i huvudsak på en gammal banvall från nedlagda smalspåriga järnvägar, anlagda i slutet på 1800-talet och i drift fram till ca 1970.

Banvallsleden kopplar samman de välutvecklade nationella cykellederna Kattegattleden (Göteborg – Helsingborg) i väst och Sydostleden (Växjö – Simrishamn) i öst. Banvallsleden passerar genom många natur- och kulturmiljöer på vägen såsom sjön Bolmen, naturreservatet Målaskog, nationalparken Åsnen och Mörrumsån. Leden passerar även ett antal samhällen och byar i varierande storlek.

Banvallsleden har stor potential att öka attraktiviteten kring cykelledens sträckning, både för besökare och boende, genom att skapa goda förutsättningar för nuvarande och framtida företagare inom besöksnäring. Ambitionen är att förstudiens underlag möjliggör ett storskaligt utvecklingsprojekt för Banvallsleden.

 

Kommentera