titelbild

Leader Linné Småland

Leader Linné Småland arbetar för att utveckla landsbygden och göra den levande och livskraftig. Där behövs du och dina idéer! Leader är en metod för att utveckla landsbygden. Den utgår från att du som lever och verkar i området vet bäst vad just din bygd behöver för att utvecklas.

Hos Leader Linné Småland kan föreningar, företag eller organisationer söka pengar för att förverkliga projektidéer på landsbygden. Det är åtta kommuner som samverkar: Alvesta, Ljungby, Markaryd, Sävsjö, Värnamo, Växjö och Älmhult. Kontakta Leader-kontoret för att diskutera en idé, bygga nätverk och för att söka pengar för ett projekt som utvecklar landsbygden. På Leader Linné Smålands webbplats kan du hitta mer information, och inspireras av andra projekt i Ljungby kommun eller i övriga kommuner. Nedan finns information om de tre projekt som Ljungby kommun har varit eller är delaktiga i.

Förstudie Destinationsutveckling av Sagobygden

Destination Småland ska tillsammans med kommunerna Ljungby, Alvesta och Älmhult, och Sagomuseet, genomföra en förstudie under 2023 och 2024 om destinationsutveckling av Sagobygden. Syftet är att undersöka hur man kan utveckla den turistiska verksamheten kopplad till Sagobygden och berättartraditionen.

Förstudien ska undersöka hur Sagobygden kan utvecklas som destination, hur näringsidkare kan produktutveckla sina verksamheter för att dra nytta av Sagobygden, och hur man kan samverka och skapa nätverk mellan små och mellanstora näringsidkare.

Förstudiens fokus är destinationsutveckling och därmed är den främsta målgruppen näringsidkare inom besöksnäringen, som erbjuder boende, mat och/eller aktiviteter i Sagobygdens område.

Centrumutveckling genom BID

Syftet med projektet är att genom stärkt samarbete och samverkan långsiktigt ta vara på de olika aktörernas intressen och engagemang (privata, ideella och offentliga). Målet är att öka Ljungby centrums attraktionskraft, för såväl Ljungby kommuns boende, verksamma och besökare. Metoden som används för utvecklingsarbetet är BID-modellen, där BID står för det engelska begreppet Business Improvement District. BID-modellen är en organiserad samverkansmodell som löper under 18 månader. I kombination med BID-processen kommer projektet också inkludera flödesmätningar av besökare i Ljungby centrum. Projektparterna är Ljungby kommun, Ljungby centrumförening och fastighetsägarna i Ljungby centrum.

Läs mer på sidan om centrumutveckling.

Förstudie Banvallsleden (cykelled Halmstad – Karlshamn)

Kommunerna Tingsryd, Alvesta och Ljungby genomförde under 2021 en förstudie av cykelleden Banvallsleden. Förstudien finansierades av kommunerna samt Leader Linné Småland och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Konsultföretaget Tyréns utförde uppdraget. Syftet med förstudien var att ta fram underlag om förutsättningar, kostnader och möjligheter för cykelleden Banvallsleden som nationell led.

Banvallsleden är en cykelled som sträcker sig från kust till kust, från Halmstad till Karlshamn, genom omväxlande landskap. Cykelleden är totalt ca 250 km lång. Den går i huvudsak på en gammal banvall från nedlagda smalspåriga järnvägar, anlagda i slutet på 1800-talet och i drift fram till ca 1970.

Banvallsleden kopplar samman de välutvecklade nationella cykellederna Kattegattleden (Göteborg – Helsingborg) i väst och Sydostleden (Växjö – Simrishamn) i öst. Banvallsleden passerar genom många natur- och kulturmiljöer på vägen såsom sjön Bolmen, naturreservatet Målaskog, nationalparken Åsnen och Mörrumsån. Leden passerar även ett antal samhällen och byar i varierande storlek.

Banvallsleden har stor potential att öka attraktiviteten kring cykelledens sträckning, både för besökare och boende, genom att skapa goda förutsättningar för nuvarande och framtida företagare inom besöksnäring. Ambitionen är att förstudiens underlag möjliggör ett storskaligt utvecklingsprojekt för Banvallsleden.

Logotyp för EU och leader Linne

Kommentera