titelbild

Vittarydskolan

Vittarydskolan är en F-6-skola cirka 1,5 mil norr om Ljungby. Vi är en liten skola där alla känner alla och där alla hjälps åt.

Vi har bra och ändamålsenliga lokaler med stora härliga utegårdar både på skolan och förskolan. Fritidshem och förskoleklass delar lokaler.

Natur 

Vi har nära till naturen och fina skogsområden. Vi går till vårt "klassrum" utomhus, Änglamark, där vi arbetar praktiskt med no/teknik och lär oss mycket om naturen och kretsloppet.

Varje vinter spolar vår vaktmästare is på skolgården så att alla elever kan åka skridskor.

Matematik

Vi satsar aktivt på matematik. Vi jobbar kontinuerligt med konkret matematik. Samtliga lärare har gått eller går matematiklyftet.

Maten lagas på plats 

Vittarydsenheten har mycket bra mat. Vi har ett tillagningskök med en egen mycket duktig kokerska. 

Varje vecka är det några klassvärdar som ansvarar för ordningen i matsalen, tömmer kompostspannen m.m. Vi hjälps åt! 

Vi vill att alla ska få arbetsro och känna glädje när de tänker på skolan.

Föräldraförening

Vi har en mycket aktiv föräldraförening som både ordnar aktiviteter för barnen/eleverna samt håller sig ajour om vad som händer i verksamheten skola och föräldraförening har ett mycket bra samarbete. 

Förskoleklassen

Varje vecka har vi utedag oavsett väder. Vi vistas utomhus så mycket vi kan. Förskoleklassens fokus ligger mycket på hälsa för sin kropp och själ. Utan en god hälsa kan det vara svårt att lära sig något nytt. I det innefattar även hur vi beter oss mot varandra.

Det verbala- och skriftspråket genomsyrar hela vår lokal. För att formulera oss tydligt till varandra använder vi oss av både teckenstöd och tal i kombination. På de flesta av våra saker står det skrivna ordet så barnen ser det varje dag. Ett barn om dagen tar hand om dagens datum och prövar att skriva dagens namnsdag på tavlan.

Fritidshemmet

Vi vill att alla barn ska känna sig välkomna och trygga tillsammans med oss och alla kamrater. De ska utvecklas till positiva och hänsynsfulla människor, som kan samarbeta både med andra barn och vuxna och ta ansvar för sina handlingar.

Vår verksamhet förlägger vi mycket utomhus, både fritt valda aktiviteter och planerade. En dag i veckan har vi alltid utedag och ibland är vi på Änglamark, vår egen skogsdunge. Här leker vi, bygger kojor och ibland lagar vi mat.

Varje dag erbjuds någon aktivitet, men barnen kan även välja egna sysselsättningar.

Kontakt

  Vittarydskolan

 • Skolvägen 2, 341 55 Vittaryd
 • Mobil: 0733-75 44 46

  Fritidshem

 • Mobil: 0733-75 44 23

  Kurator

 • Mobil: 0733-75 41 74

  Skolsköterska

 • Agunnaryd-, Angelstad-, Bolmsö- och Vittarydskolan
 • Mobil: 0721-62 81 86

Kommentera