Hjortsbergskolan

Vi arbetar för framtiden! 

Alla elever ska få samma möjligheter. Därför lägger vi på Hjortsbergskolan tyngdpunkten på den bas som alla behöver för att stå rustade för framtiden. Vi satsar på att eleverna ska få goda kunskaper i alla ämnen under den tid som de går hos oss. Genom ett strukturerat lärande utvecklas de kunskaper och färdigheter som eleverna behöver för framtida studier och för livet efter skolan. För att nå vårt mål arbetar vi med att skapa en positiv inlärningsmiljö genom att alla elever ska få känna sig trygga i skolan och genom att alla elever ska få känna sig uppskattade för det som de kan.

Kunskap och kultur nära vår natur

Hjortsbergskolan är en mångkulturell skola med cirka 280 elever från förskoleklass till årskurs 6. Eleverna är fördelade på 14 klasser. Vi har tre fritidshemsavdelningar: Blå, Röd och Gul.

Hjortsbergskolan och den tillhörande idrottshallen invigdes hösten 2020, så vi har moderna och välplanerade lokaler för våra pedagogiska verksamheter.

Vår skolgård bjuder in till aktivitet och lek med härlig natur runtomkring och vi har nära till bad och ishall. Precis bakom skolan ligger ett vackert naturområde som vi använder när vi har utomhuslektioner.

Genom att aktivt använda natur och kultur i undervisningen ger vi eleverna de bästa förutsättningar för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Fritidshemsverksamheten ansvarar för roliga och spännande rastaktiviteter varje förmiddagsrast och alla elever erbjuds att köpa frukost varje morgon till självkostnadspris.

Erfarenhet, kreativitet och kompetens

Vår personal har hög lärarbehörighet och flera specialiserade lärare. Personalens samlade erfarenhet gör att vi har förutsättningar för att låta alla elever växa i sitt lärande. 

Elevernas kreativitet uppmuntras och utvecklas genom att vi skapar förutsättningar för kreativitet. Vi har en fin musiksal, slöjdsal, idrottshall, skolbibliotek och en skolrestaurang där hela skolan kan samlas för olika evenemang. Närheten till Kronoskogen, kvarteret Fritiden och centrum gör att vi kan ta del av samhällets och naturens utbud

Tre fritidshemsavdelningar

Fritidshemmets mål är att barnen ska utveckla sådana förmågor som är viktiga för ett rikt liv. Därför bygger vårt arbete på en helhetssyn där vi arbetar med barnens fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling. När barnen är hos oss vill vi att de ska kunna välja på intressanta och roliga aktiviteter så att de får en meningsfull fritid. Vi använder ofta skolans gymnastiksal och närheten till Sunnerbohallen och naturen gör också att barnen kan välja bad, skridskor och andra uteaktiviteter. Barnen har också många möjligheter till fri lek, pyssel, bakning och spel i våra trevliga lokaler.

Hjortsbergskolan årskurs 7-9 startar höstterminen 2024 

Just nu pågår byggnation av en ny 7-9-del till Hjortsbergskolan. Den nya delen ska vara klar höstterminen 2024 och vi har påbörjat planeringen och arbetet för den skolstarten.

Kontakt

  Hjortsbergskolan

 • Ågårdsvägen 33, 341 37 Ljungby

  Kurator

 • Hjortsbergskolan och Angelstadskolan
 • Mobil: 0733-75 44 42

  Skolsköterska

 • Ryssbyskolan och Hjortsbergskolan
 • Mobil: 0733-75 42 22

Kommentera