titelbild

Bolmsöskolan

Skolan mitt i en sjö - kommunens enda på en ö

Bolmsöskolan är en F-6-skola som ligger naturskönt med sjön Bolmen som närmsta granne. Skolan arbetar mycket med natur och miljö och fick under 2011 grön flagg från Håll Sverige Rent med temat livsstil och hälsa. Vi har en stor skolgård där alla barn leker tillsammans oavsett ålder. 

Skolan har interaktiva skrivtavlor i klassrummen och datorer är ett redskap som används naturligt i alla teoretiska ämnen. Vi tror att barnen lär sig mest genom att komplettera traditionell undervisning med nyttjande av IT. 

Vi satsar på muntlig framställning för barnen gynnas av att kunna utföra en presentation eller argumenation för sin sak. 

Vi tillämpar utomhuspedagogik och ger barnen en ekologisk medvetenhet för att värna om våra natursköna omgivningar. 

Vi satsar på tidig läsning för vi vet att läsförståelsen påverkar inlärningen av alla andra ämnen. 

 • Bro till framtiden.
 • Omsorg. Vi tar hand om varandra för att alla ska känna trygghet.
 • Livskunskap. Varje barn/elev/vuxen får utvecklas utifrån redan förvärvade kunskaper.
 • Mod att pröva sina kunskaper och sociala färdigheter.
 • Samsyn. Alla arbetar för barnens/elevernas framtid. Gemensam värdegrund.
 • Öppenhet. Alla ska känna att man kan föra fram sin åsikt och bli respekterad för den man är.

Förskoleklass

Förskoleklassen är en bro mellan förskola och skola. Genom fri lek leker vi med olika kamrater, lär oss spel, skapar fritt. Språk- och matematiklekar lär oss känna igen bokstäver, ord och siffror. Vi tränar oss på att tala i grupp och har rörelselek både i idrottshallen och utomhus. 

Bolmsö fritidshem

Bolmsö fritidshem är beläget i en mycket vacker omgivning med skogen runt knuten och gångavstånd till sjön. Det ger oss stora möjligheter till en varierad uteverksamhet där vi upptäcker och använder naturen på olika sätt. Utemiljön inbjuder till lek, fantasi och rörelse. Det går cirka 20 barn på vårt fritidshem och vi samverkar med förskolan vid öppning och stängning och på lovdagar.

Målet med vår verksamhet är att barnen ska tycka att det är meningsfullt och roligt att vara på fritids. Barnen ska få utveckla sin kreativitet och sin förmåga att klara sig på egen hand. De ska också få utveckla sin självkänsla och respekten för andra. Den fria leken är viktig för att bland annat träna det sociala samspelet, utveckla fantasin, utveckla språket, befästa kunskaper och bearbeta upplevelser.

Barnen är delaktiga i planeringen av verksamheten.

Bolmsöenhetens servicelag

 • Vi ser till att barnen får god, varierad och näringsrik kost.
 • Vi vårdar enheten och håller rent och snyggt både inne och ute.
 • Vi är alltid flexibla för verksamhetens bästa.

Föräldraförening

Bolmsö förskola och skola har en gemensam föräldraförening med syfte att fördjupa samarbetet mellan hem och skola och förstärka föräldrarnas inflytande över sina barns vardag. 

Kontakt

  Fritidshem

 • Tel. 0372-78 43 62

  Vaktmästare

 • Tel. 0733-75 43 64

  Kurator

 • Mobil: 0733-75 41 28

  Skolsköterska

 • Agunnaryd-, Angelstad-, Bolmsö- och Vittarydskolan
 • Mobil: 0721-62 81 86

Kommentera