titelbild

Altan

Om du funderar på att bygga en altan till en- eller tvåbostadshus kan du behöva bygglov. Det beror på hur du vill bygga och var din fastighet ligger.

Den 1 juli 2019 beslutade regeringen att göra det enklare för privatpersoner att kunna bygga en altan utan bygglov. Detta ger alltså mer utrymme för dig att bygga altan i anslutning till ett en- och tvåbostadshus. 

Altaner kan komma att kräva bygglov beroende på hur de ser ut och är byggda. Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver oftast inte bygglov. Du kan behöva bygglov om altanen räknas som en nybyggnad, en tillbyggnad eller ändrar byggnadens yttre utseende avsevärt.

Allt du behöver veta hittar du på Boverkets webbplats.

Inglasning av altan

Inglasning av en befintlig öppen altan kräver i de allra flesta fall bygglov eftersom det innebär en fasadändring.

Om du vill glasa in din balkong eller uteplats behöver du lämna in ritningarna med din ansökan. Ritningarna ska visa hur inglasningen kommer att se ut när det är färdigbyggt från samtliga sidor samt en situationsplan där byggnadens placering med avstånd till tomtgräns med mera framgår.

Kontakt

    Telefon

  • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera