Goda råd för ett båtliv som är skonsamt för sjön

För att både vi och kommande generationer ska ha tillgång till en ren och frisk sjö behöver vi skydda och ta hand om Bolmen och alla våra andra sjöar. Här följer några goda råd för dig med båt:
 • Använd miljövänliga alternativ och välj de minst farliga kemikalierna. Ett bra alternativ till vanlig bensin är alkylatbensin
 • Miljöfarliga produkter som färg, glykol, spillolja eller bensin/diesel får inte tömmas på marken eller i vattnet! Oljor och kemikalier som glykolblandning från vinterkonservering av motor ska du lämna på en återvinningscentral.
 • När du fyller på bränsle ska du se till att risken för spill är minimal.
 • Förorenat slagvatten från båtar får inte pumpas ut i hamnen med båtens länspump eller på annat sätt. Slagvatten från båtens botten kan innehålla olje- eller glykolrester som inte får hamna i vattnet. Slagvatten sugs lämpligen upp med en så kallad oljebytarpump och lämnas som farligt avfall på en återvinningscentral.
 • Serva motorn regelbundet så minskar du bränsleförbrukningen.
 • Minimera tomgångskörning för att t.ex. ladda batterierna.
 • Båtbotten ska tvättas på en spolplatta och marken ska täckas vid slipning. Slipdamm ska samlas in och lämnas på återvinningscentralen.
 • Hör efter med din båtklubb om de har en handlingsplan för miljöolycka, vilket saneringsmaterial som finns och hur du ska agera om något händer.
 • Gamla båtar får inte lämnas i naturen. Båtar och tvåtaktare som inte är sjödugliga ska lämnas för återvinning. Just nu kan du få skrotningsbidrag för tvåtaktsmotorer och båtar. Läs mer på www.båtretur.se
 • Det är förbjudet att tömma toalettavfall i sjöar. Sugtömningsstation finns i flera hamnar runt sjön.

Förebyggande åtgärder

I båten

I båtens motorrum eller kölsvin bör du ha absorberande material för att kunna suga upp mindre utsläpp. Till exempel en oljeabsorberingsduk.

På sjön

I händelse av utsläpp som på sjön, larma Räddningstjänsten via 112 och försök hindra vidare spridning samt skydda stränder och båtar.

På land

Vid arbete på kajer, kommunikationsytor och övriga ytor ska dagvattenbrunnar, när uppenbar risk finns för utsläpp, täckas över. De kan antingen täckas över med täcklock eller s.k. ”tättingar”.

Skydda marken, exempelvis med gammal presenning eller annat ogenomträngligt material, så att miljöpåverkande produkter inte tränger ner i marken.

Allt material som använts vid uppsamlandet omhändertas som miljöfarligt avfall.

Vad är miljöfarligt avfall? 

Exempel på avfall som klassas som miljöfarligt eller icke hushållssopor.

 • Drivmedel, bränslefilter
 • Oljor, oljefilter och glykol
 • El- och elektronikskrot, glödlampor/lysrör
 • Alla slags batterier
 • Färgrester, lösningsmedel och kemikalier
 • Slipdamm
 • Glas och metall
 • Gamla presenningar

 

 

Kommentera