Fasadändring

Att ändra fasaden på en byggnad kräver oftast bygglov om du bor inom ett område som omfattas av en detaljplan. En ändring av en befintlig fasad kan göra att byggnadens karaktär ändras avsevärt. Reglerna är olika beroende på var i kommunen fastigheten ligger.

Utanför detaljplan krävs normalt inte bygglov för ändring av en byggnads yttre utseende. Kontakta gärna en bygglovhandläggare så får du vägledning i just ditt fall.

Exempel på fasadändring:

 • öppna upp ett eller flera fönster eller dörrar i en fasad
 • bygga igen fönster eller dörrar i en fasad
 • måla en byggnad i annan kulör
 • byta fasadmaterial
 • byta takmaterial eller kulör
 • glasa in en befintlig altan
 • burspråk
 • ändra takkonstruktion
 • bygga om carport till garage.

Kontakt

  Telefon

 • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera