titelbild

Vägledning och handledning

Studie- och yrkesvägledare finns till för dig som vill börja studera eller redan studerar på vuxenutbildningen. Vi erbjuder dig vägledning och information om studier från grundläggande nivå till högskola.

Vi kan svara på dina frågor och funderingar kring studie- eller yrkesval och hjälper dig med din studieplanering både på kort och lång sikt. Studieplaneringen utgår från dina behov, intressen och förutsättningar.

Målsättningen med vägledning är att ge dig bättre beslutsunderlag för ditt val, en ökad självinsikt och ökade kunskaper om vilka alternativ som finns och vad dessa kan innebära för dig. Vi fattar inga beslut åt dig.

Med oss kan du diskutera alla frågor som rör ditt studie- eller yrkesval, till exempel:

  • Kartläggning av tidigare utbildningar, yrkeserfarenheter, språkkunskaper och meriter
  • Individuell planering av dina studier utifrån dina behov och förutsättningar
  • Olika alternativ och utbildningsvägar
  • Behörighetskrav och ansökningstider till olika utbildningar
  • Hur man söker information om utbildningar, yrken och arbetsmarknad
  • Bedömning av förkunskaper i olika ämnen (test vid behov)

Boka tid för vägledning genom att skicka e-post eller ringa.

Studie- och yrkesvägledare

Kommentera