Tillgänglighetsrådet

I tillgänglighetsrådet sker utbyte av information mellan kommunen och de organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning.

Syftet med tillgänglighetsrådet är bland annat att verka för att viktiga frågor för personer med funktionsnedsättning beaktas i alla nämnder och styrelser, att lämna synpunkter på den övergripande samhällsplaneringen samt sprida kunskap om funktionsnedsättning.

Sammanträdesdagar 2017:

  • 16 mars
  • 23 november

Tillgänglighetspris

Tillgänglighetspriset är till för att uppmärksamma god tillgänglighet i samhället. Priset delas ut till den verksamhet (ej matvarubutik) i Ljungby kommun som ansträngt sig att utforma sina lokaler så att de är tillgängliga för alla.

Du som bor i Ljungby kommun har möjlighet att delta genom att nominera den lokal du tycker är bekvämast att besöka ur tillgänglighetssynpunkt. Du nominerar via formuläret nedan. Kom ihåg att din nominering ska vara inskickad senast den 4 oktober 2017. Prisutdelningen är den 7 november på biblioteket i Ljungby.

Juryn består av representanter från handikappföreningar, politiker och tjänstemän som ingår i tillgänglighetsrådets arbetsutskott.

Projektstöd från Allmänna arvsfonden

Ideella föreningar och organisationer kan söka pengar ur Arvsfonden. Även offentliga huvudmän kan få projektstöd om de samarbetar nära med en ideell förening i projektet.

Det finns olika sorters stöd: projektstöd och lokalstöd. Ansökningar kan lämnas in under hela året och beslut tas löpande av Arvsfonden.

Nominera till 2017 års tillgänglighetspris

År 2016 - Granngården

De fick priset med följande motivering:

Generösa ytor i butiken och en stor bra parkering. Det är lätt att förflytta sig både ute och inne.

År 2015 - Restaurang Ljungrätten

De fick priset med följande motivering:

På Ljungrätten är alla välkomna som gäster,
både till vardags och fester.
Att ta sig fram är enkelt och lätt,
ja, Ljungrätten har verkligen gjort allt rätt.

År 2014 - Axells

De fick priset med följande motivering:

Genom en mindre ombyggnad har ägarna
till Axells lyckats göra en befintlig lokal mer tillgänglig för alla besökare.
Lokalen har en entré som är tillgällighetsanpassad och det finns gott om
rörelseyta inne i affären vilken gagnar alla.

År 2013 - Skinnarnas Blommor & Trädgård

De fick priset med följande motivering:

På Skinnarnas Blommor & Trädgård
är det enkelt att ta sig fram såväl inne som ute. Dessutom är personalen
hjälpsam och trevlig.

År 2012 - Lilla Skafferiet

De fick priset med följande motivering:

Lilla Skafferiet har flyttat till en ny, ljus lokal med bättre tillgänglighet och har full tillgänglighet för alla både utanför och inne i butiken.

Kontakt

  • Vice ordförande
  • Lars-Åke Långh

Kommentera