Tillgänglighetsrådet

I tillgänglighetsrådet sker utbyte av information mellan kommunen och de organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning.

Syftet med tillgänglighetsrådet är bland annat att verka för att viktiga frågor för personer med funktionsnedsättning beaktas i alla nämnder och styrelser, att lämna synpunkter på den övergripande samhällsplaneringen samt sprida kunskap om funktionsnedsättning.

Sammanträdesdagar för 2022

  • 24 februari          
  • 19 maj
  • 22 september
  • 17 november

Projektstöd från Allmänna arvsfonden

Ideella föreningar och organisationer kan söka pengar ur Arvsfonden. Även offentliga huvudmän kan få projektstöd om de samarbetar nära med en ideell förening i projektet.

Det finns olika sorters stöd: projektstöd och lokalstöd. Ansökningar kan lämnas in under hela året och beslut tas löpande av Arvsfonden.

Tillgänglighetspris

Tillgänglighetspriset är till för att uppmärksamma god tillgänglighet i samhället. Priset delas ut i oktober eller november varje år, till den verksamhet (ej matvarubutik) i Ljungby kommun som ansträngt sig att utforma sina lokaler så att de är tillgängliga för alla. Tillgänglighet kan handla om att fysiskt kunna nå lokalen och ta sig runt inne i lokalen, men tillgänglighet kan också handla om belysning, skyltning, p-platser, hörslingor, personligt bemötande eller något annat som gör att alla kan ta del av det som erbjuds i lokalen.

Juryn består av representanter från handikappföreningar, politiker och tjänstemän som ingår i tillgänglighetsrådets arbetsutskott.

Nomineringen för 2021 är stängd.  

År 2020 - Ljungby bibliotek

De fick priset med följande motivering:

"Tillgängligt för alla, stora som små och unga som gamla. Med en anpassning utifrån corona-pandemin kan alla känna sig trygga att besöka biblioteket och fortsätta ta del av dess service och funktion som en viktig mötesplats för alla medborgare." 

År 2019 - Träffpunkten i Lidhult

Motivering:

 ”Träffpunkten i Lidhult är inte bara en affär. Det är en mötesplats med fik där alla åldrar träffas. Där unga träffas innan träning och äldre har sina möten. Där vi träffas på lördagar. Där personalen är trevliga och hjälpsamma.  Där vi har ett bibliotek”

År 2018 - Slussen i Lagan

Slussen fick priset med följande motivering:

Rymlig parkering med två handikapplatser intill ingången. Bra ramp. Bra öppettider.
Serviceinriktad personal med gott bemötande. De är positiva och hjälpsamma.
Lokalen är rymlig med breda gångar och en stor handikapptoalett.
Den trevliga serveringen ger möjlighet till social gemenskap.
Slussen är tillgänglig för alla.

År 2017 - Rulles i Ljungby

De fick priset med föjande motivering:

Butiken ligger i gatuplan och dörrarna öppnas på samma nivå som trottoaren och detta skedde i samband med byggandet av butiken. Allt föredömligt redan från början.
Alltid god service!

 

År 2016 - Granngården

De fick priset med följande motivering:

Generösa ytor i butiken och en stor bra parkering. Det är lätt att förflytta sig både ute och inne.

År 2015 - Restaurang Ljungrätten

De fick priset med följande motivering:

På Ljungrätten är alla välkomna som gäster,
både till vardags och fester.
Att ta sig fram är enkelt och lätt,
ja, Ljungrätten har verkligen gjort allt rätt.

År 2014 - Axells

De fick priset med följande motivering:

Genom en mindre ombyggnad har ägarna
till Axells lyckats göra en befintlig lokal mer tillgänglig för alla besökare.
Lokalen har en entré som är tillgällighetsanpassad och det finns gott om
rörelseyta inne i affären vilken gagnar alla.

År 2013 - Skinnarnas Blommor & Trädgård

De fick priset med följande motivering:

På Skinnarnas Blommor & Trädgård
är det enkelt att ta sig fram såväl inne som ute. Dessutom är personalen
hjälpsam och trevlig.

År 2012 - Lilla Skafferiet

De fick priset med följande motivering:

Lilla Skafferiet har flyttat till en ny, ljus lokal med bättre tillgänglighet och har full tillgänglighet för alla både utanför och inne i butiken.

Kontakt

    Vice ordförande

  • Lars-Åke Långh

Tillgänglighetsrådet delar ut sitt årliga tillgänglighetspris

Tillgänglighetspriset 2020

Kommentera