titelbild

Lovskola

Lovskola på sport- och påsklov

Elever som går i årskurs 9 och som riskerar att inte bli nationellt behöriga till ett nationellt gymnasieprogram, erbjuds lovskola två dagar på sportlovet och två dagar på påsklovet.

Lovskola för årskurs 8 och 9

Ljungby kommun erbjuder lovskola under sommarlovet till två elevgrupper:

  • Elever som gått ut årskurs 8 och som riskerar att under årskurs 9 inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram på gymnasieskolan.
  • Elever som gått ut årskurs 9 utan att bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram på gymnasieskolan.

Du som har möjlighet att gå lovskola under sommaren får information från din skola. Om inte, hör av dig till din rektor. Rektors kontaktuppgifter hittar du via lärportalen Unikum eller kommunens växel. Tackar du ja till erbjudandet om lovskola är din närvaro obligatorisk. 

Sommarskola på gymnasiet

På Sunnerbogymnasiet har elever med svårigheter att nå målen för utbildningen möjlighet att delta i sommarskola. Sommarskolan innebär tre vckors studier under sommarlovet för elever i årskurs 1-3 på gymnasiet. Eleverna kan läsa upp till två ämnen av matematik, svenska/svenska som andraspråk eller engelska. 

Elever som vill gå denna sommarskola på gymnasiet ansöker själva via en blankett som finns på lärportalen Fronter.

Kontakt

    Kommunens växel

  • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera