titelbild

Allmänhetens frågestund

Allmänheten är välkomna att ställa korta frågor om den kommunala verksamheten under punkten Allmänhetens frågestund. Frågorna kan bara ställas till ordföranden eller vice ordförandena i styrelser och nämnder. 

Den frågande får max två minuter för att ställa frågan och den svarande får max två minuter för att svara på frågan. Därefter får den som frågar och den som svarar en minut var för replik.

Fullmäktige sammanträder vanligtvis sista måndagen varje månad kl. 17.30. Vilka sammanträdesdagar som är beslutade varje år finns att läsa under Kallelser och protokoll. De som vill ställa en fråga i fullmäktige anmäler det till ordföranden innan sammanträdet börjar. Ordföranden kan då bekräfta eller informera om vilka ordföranden som ansvarar för den fråga du vill ställa och om de är på plats på sammanträdet. Om frågeställaren vill ha ett mer detaljerat svar kan hen kontakta kommunfullmäktiges sekreterare i förväg. Sekreteraren skickar då frågan till ordföranden som kan förbereda ett detaljerat svar. E-postadressen till sekreteraren är: Eva-Marie.Noren-Holgersson@ljungby.se .

Kommentera