titelbild

Allmänhetens frågestund

Allmänheten är välkommen att ställa korta frågor om den kommunala verksamheten under punkten allmänhetens frågestund. Frågorna får ställas till ordföranden eller vice ordförandena i styrelser och nämnder enbart. Punkten varar i max 20 minuter, därmed begränsas antalet frågor som får ställas under sammanträdet. Frågorna ställs i turordning, men ordföranden bestämmer i vilken ordning frågorna får ställas om flera frågor faller inom samma ämnesområde. 

Den som vill ställa en fråga i fullmäktige anmäler det till fullmäktiges ordförande innan sammanträdet börjar. Ordföranden kan då informera om vilka styrelse- eller nämndsordföranden som ansvarar för den fråga du vill ställa och om de är på plats på sammanträdet. 

Den frågande får max två minuter för att ställa sin fråga och den svarande får max två minuter för att svara på frågan. Därefter får de båda en minut var för replik.

Om frågeställaren vill ha ett mer detaljerat svar kan hen kontakta kommunfullmäktiges sekreterare i förväg. Sekreteraren skickar då frågan till ordföranden som kan förbereda ett detaljerat svar.

Fullmäktige sammanträder vanligtvis sista måndagen varje månad kl. 17.30. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar hittar du här. 

Övriga nämnders sammanträdesdagar hittas lättast på kommunens anslagstavla. 

Kontakt

Kommentera