Pensionärsrådet

Det kommunala pensionärsrådet är ett referensorgan med överläggnings- och förslagsrätt. Rådet är ett remissorgan i frågor som berör pensionärer till exempel taxor, avgifter och boendefrågor.

Sammanträdesdagar 2018:

  • 21 maj
  • 1 oktober
  • 3 december

Kontakt

Kommentera