Pensionärsrådet

Det kommunala pensionärsrådet är ett referensorgan med överläggnings- och förslagsrätt. Rådet är ett remissorgan i frågor som berör pensionärer till exempel taxor, avgifter och boendefrågor.

Sammanträdesdagar 2021

Pensionärsrådet sammanträder 22 februari, 17 maj, 27 september och 15 november.

Kommentera