Pensionärsrådet

Det kommunala pensionärsrådet är ett referensorgan med överläggnings- och förslagsrätt. Rådet är ett remissorgan i frågor som berör pensionärer till exempel taxor, avgifter och boendefrågor.

Sammanträdesdagar 2024

  • 18 mars
  • 20 maj
  • 30 september
  • 2 december

Minnesanteckningar från möten

Kontakt

Kommentera