Pensionärsrådet

Det kommunala pensionärsrådet är ett referensorgan med överläggnings- och förslagsrätt. Rådet är ett remissorgan i frågor som berör pensionärer till exempel taxor, avgifter och boendefrågor.

Sammanträdesdagar 2017:

  • 20 februari
  • 24 april
  • 13 november

Kontakt

Kommentera