titelbild

Val av skola

Alla elever har rätt till plats på en kommunal skola. Kommunen anvisar en plats för varje elev. I första hand blir eleven placerad i en skola nära hemmet. Vårdnadshavare kan dock välja en annan skola än den anvisade. Om vårdnadshavare har önskemål om skolgång på en annan skola än den som kommunen anvisar till, så får eleven en placering där i mån av plats.

Vårdnadshavare kan välja mellan kommunal eller fristående skola i hemkommunen. Det finns också möjlighet att söka till en kommunal eller fristående skola i en annan kommun.

Inför förskoleklass och årskurs 1

Barn ska börja i förskoleklass höstterminen det år det fyller 6 år. I den skola där ditt barn börjar i förskoleklass ska barnet också kunna fortsätta i årskurs 1 och framåt.

I början av det år ditt barn fyller sex år får du ett erbjudande där ditt barn placerats på en skola utifrån ert upptagningsområde. Oftast, men inte alltid, är det den kommunala skola som ligger närmast där ditt barn bor. Om du är nöjd med erbjudandet behöver du inte göra något. Men önskar du en annan skolplacering måste du göra en ansökan till barn- och utbildningsförvaltningen. Innan vi behandlar er ansökan kommer ni först att bli tilldelad en placering på en skola via brev. När den placeringen är klar börjar vi att behandla ansökningar med önskemål om byte av skola.

Inför årskurs 6 och högstadiet

I årskurs 6 börjar eleverna läsa moderna språk. Undervisningen sker på högstadieskolorna. Information om detta ges under höstterminen i årskurs 5. 

I praktiken innebär det att du redan då väljer vilken högstadieskola ditt barn ska gå i. Du får under höstterminen i årskurs 5 ett erbjudande där ditt barn placerats på en av våra kommunala högstadieskolor (Astradskolan, Kungshögsskolan eller Åbyskolan). Om du är nöjd med erbjudandet behöver du inte göra något. Men önskar du en annan skolplacering måste du göra en ansökan till barn- och utbildningsförvaltningen. Ansökan behandlas efter grundplaneringen är klar.

Ansökan

Du kan önska om att byta skola när som helst under läsåret. Vi behandlar ansökningarna efter hand som de kommer in till oss. 

Ansökan om byte och val av skola gör du via e-tjänst.

E-tjänst för ansökan om byte och val av skola

Önskemål om att byta skola tillgodoses i mån av plats. 

Skolskjuts

Elev som väljer att gå i annan skola än den som kommunen anvisat har generellt inte rätt till skolskjuts. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska dock kommunen anordna skolskjuts även i dessa fall.

Läs mer om skolskjutsar på webbsidan Skolskjuts.

Kontakt

    Besöksadress placeringshandläggare

  • Olofsgatan 9, Ljungby

Kommentera