Energideklaration

Energideklarationen ger dig information om byggnadens energianvändning. Den är bland annat till för dig som ska köpa eller hyra en bostad. Du kan använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra.

Det är ägaren som ska anlita en energiexpert för att göra en energideklaration. Deklarationen ska göras

  • innan försäljning
  • vid uthyrning (gäller även en- och tvåbostadshus som hyrs ut)
  • för större byggnader som ofta besöks av allmänheten.

Nya byggnader ska också energideklareras senast två år från det att de har tagits i bruk.

Boverket tar fram regler om energideklarationerna och har tillsyn över energideklarationerna och energiexperternas oberoende. Boverket håller även i det register där alla energideklarationer finns.

Läs mer om energideklaration på Boverkets webbplats. 

Oberoende expert utför deklarationen

Energideklarationen görs av en oberoende expert på uppdrag av ägaren och är giltig i tio år. Vilka företag som är godkända för att utföra en energideklaration finns på Swedacs (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) webbplats.

Kommentera