titelbild

Familjehem

Familjehem är en familj som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn som en del i sin familj. Ett familjehem kan se ut på olika sätt, det finns inga färdiga mallar. Ni kan vara en liten eller stor familj, med eller utan barn, bo i staden eller på landet och ha olika kulturell bakgrund. Du kan också vara ensamstående. Ni kan även vara pensionärer som har möjlighet att ta emot ett barn eller en ungdom under en kortare tid. Familjehem väljs utifrån barnets behov och familjehemmets resurser.

Vill du bli familjehem?

Vi söker vanliga familjer, både för kortare och längre uppdrag, som har möjlighet och viljan att hjälpa barn och unga som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar. Familjesituationen behöver vara trygg och stabil och du/ni behöver ha ett stort hjärta och engagemang.

För att bli godkänd som familjehem gör socialförvaltningen en strukturerad intervju, inhämtar registerutdrag och tar referenser.

Anmäl ditt intresse här, så hör vi av oss

Vad gör man som familjehem?

Att vara familjehem innebär att man öppnar upp sitt hem för ett barn eller en ungdom och att man är barnets familj.  I praktiken betyder det att ansvara för den dagliga omsorgen, det vill säga att familjehemmet har ansvar för kläder, mat, läxläsning och övriga frågor som rör det dagliga livet. Utöver det som ingår i vardagssysslor behöver en familjehemsförälder stödja barnet i att ha kontakt med sina föräldrar och även ha kontakt med myndigheter. Som familjehemsförälder är man däremot inte vårdnadshavare. Den biologiska föräldern fortsätter att vara vårdnadshavare för barnet. 

Tillsammans med socialtjänsten och barnets biologiska föräldrar blir man ett team som ser till barnets bästa. En stor del av uppdraget går ut på att skapa förutsättningar för att barnet ska känna trygghet och kunna utvecklas.

Familjehemmet får ersättning för sitt uppdrag och har alltid möjlighet till handledning och stöd av sin familjehemssekreterare.

Har du ett barn som är placerat i familjehem?

Råd och service är en öppen verksamhet inom Ljungby kommun dit du kan vända dig för vägledning och stöd. Vi har tystnadsplikt och det kostar inget att komma till oss. Vi för inga journaler och du kan vara anonym.

Välkommen att höra av dig till oss. Du når oss på:

Mer information för dig som har barn som är placerade eller ska placeras.

Kontakt

Kommentera