titelbild

Familjehem

Familjehem är en familj som, på uppdrag av socialnämnden, tar emot barn som en del i sin familj.

Det finns flera typer av insatser för barn, unga och deras föräldrar som behöver stöd från samhället. Vanligast är att de får stöd i hemmet. Ibland är det nödvändigt att placera barnet utanför hemmet, i exempelvis ett familjehem.

Vill du bli familjehem?

Vi söker vanliga familjer som har möjlighet och vilja att hjälpa någon annan. Miljön ska vara stabil och erbjuda en trygg familjesituation med god omsorg och fostran för barnet. Det viktigast är att man har en ordnad livssituation och ett stort engagemang. Man behöver vara lyhörd, öppen och tolerant. För att bli godkänd som familjehem gör socialförvaltningen en strukturerad intervju och vi hämtar även in registerutdrag, efter samtycke.

Vill du veta mer så kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Anmäl ditt intresse här, så kontaktar vi dig

Vad gör man som familjehem?

Att vara familjehem innebär att man öppnar upp sitt hem för ett barn eller en ungdom. Tillsammans med socialtjänsten och barnets biologiska föräldrar blir man ett team som ser till barnets bästa. En stor del av uppdraget går ut på att skapa förutsättningar för att barnet ska känna trygghet och kunna utvecklas.
Familjehemmet har alltid möjlighet till handledning av socialsekreterare.

Att tänka på för föräldrar och familjehemsföräldrar

 • Ofta är barnet osäkert i början när det ska träffa sina föräldrar.
 • Lyssna efter oro och längtan.
 • Umgänget ska, i samråd med socialtjänsten, anpassas så att det blir så tryggt och bra som möjligt för barnet.
 • Ge inga löften som inte går att hålla.
 • Försök att tala väl om varandra så att barnet inte hamnar i lojalitetskonflikt.
 • Tillåt att barnet får tycka om både föräldrar och familjehemsföräldrar.
 • De vuxna bör informera varandra om barnet.
 • Belasta inte barnet med "vuxenbekymmer" och konflikter.
 • Intressera er för hur barnet har det och vad det tycker är intressant och roligt.
 • Hjälp barnet i kontakten med andra viktiga vuxna från sin släkt och sitt nätverk.
 • Kom ihåg att barnens gamla kamrater kan vara viktiga.

Kontakt

Kommentera