titelbild

Korttidstillsyn/-vistelse Planeten

Planeten är ett korttidshem och fritidshem för barn och ungdomar upp till de fyller 18 år. På Planeten finns det två avdelningar, Solen och Månen. Personalen alternerar och jobbar på båda avdelningarna. Det finns en stor, trevlig gård och daglig utevistelse är en självklarhet.

På Planeten läggs stor vikt vid att individanpassa verksamheten. Personalgruppen kompletterar varandra genom att det finns olika professioner som barnskötare, fritidsledare, förskolelärare, undersköterskor, och vårdare.

Under korttidsvistelsen/korttidstillsyn ordnar personalen med anpassade aktiviteter utifrån barnen/ungdomarnas behov.

Korttidshem (korttidsvistelse)

Korttidsvistelse kan erbjudandes som en regelbunden insats, tillfällig insats och som en lösning vid akuta situationer.

Syftet med korttidsvistelse utanför det egna hemmet:

 • Ditt barn erbjuds miljöombyte, rekreation och en ökad självständighet inför vuxenvärlden.
 • Avlastning för dig som vårdnadshavare i omvårdnadsarbetet.

Verksamheten är öppet dagar, kvällar och helger för de barn/ungdomar som har korttidsvistelse. Verksamheten anpassar barngrupper efter ålder och behov i den mån det går. På korttidsvistelsen finns det personal tillgänglig dygnet runt för att ge det stöd som ditt barn behöver.

Fritidshem (Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år)

Korttidstillsyn kan erbjudandes när ditt barn är skolungdom över 12 år i anslutning till skoldagen samt under lov. 

Ansökan och kostnad

För att få möjlighet till korttidsvistelse/korttidstillsyn krävs det att ditt barn får det beviljat av en LSS-handläggare.

Ansökan gör du på blankett som du hittar på E-tjänster och blanketter/Stöd, hjälp och omsorg och sedan Stöd och service.

Beviljas ditt barn korttidsvistelse/korttidstillsyn betalar ni för mat och kostnader i samband med olika aktiviteter.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta LSS-handläggare eller sektionschef LSS.

Kontakt

  Korttidhem/fritids Planeten

 • Hovdingegatan 15, 341 33 Ljungby
 • Tel. 0372-78 97 53
 • Mobil: 0733-73 97 53

  Verksamhetschef

 • Solange Varela
 • Tel. 0372-78 96 61

Kommentera