Klimat- och energiarbete

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och det är en utmaning som kräver både förändringar i samhället för att minska vår klimatpåverkan och anpassning till den klimatförändring som sker. Ljungby kommuns klimatanpassningsplan hittar du här.

Ljungby kommuns åtagande genom att skriva under Borgmästaravtalet för klimat och energi (Covenant of Mayors for Climate and Energy) är ett tydligt ställningstagande för att bidra med vår del i klimatarbetet och Ljungby kommuns långsiktiga vision och målsättning är att vi ska ha en god energihushållning och bidra till att nå de internationella och nationella klimatmålen.

Kommunfullmäktige har beslutat om en klimat- och energiplan som anger riktningen för Ljungby kommuns arbete med klimat- och energifrågor. Planen tar avstamp i de internationella och nationella målsättningar och beslut som tagits så väl som lokala beslut. 

Kommentera