Familjekompis

Bli Familjekompis och få nya erfarenheter

Genom ‎Familjekompis kan familjer som är nya i Sverige lära känna familjer som bott här länge. ‎Familjekompis för samman familjer med olika bakgrund och ger på så sätt familjemedlemmarna nya perspektiv. Gemensamma upplevelser med skratt och lek kan göra att en ny vänskap ‎växer fram.

Vem kan bli Familjekompis?

Alla kan bli Familjekompis oavsett om ni är en stor familj med många barn eller ett mindre hushåll utan barn.

Det kräver inga förkunskaper. Ni behöver bara vara öppna för att lära känna en ny familj.

Hur fungerar det?

När ni anmält er matchas ni ihop med en annan familj utifrån intressen, familjekonstellation och eventuella barns ålder. Familjer som är nya i Sverige matchas ihop med familjer som bott här längre. Därefter bjuds ni in till en första träff då ni får möjlighet att lära känna varandra och byta kontaktuppgifter. Därefter bestämmer ni själva hur, var och när ni ska träffas igen.

Anmälan görs genom att först skapa ett konto på webbplatsen www.familjekompis.nu och skriva några meningar om sin familj.

Mer information om Familjekompis och anmälan görs på www.familjekompis.nu.

Om projektet Familjekompis

Familjekompis hjälper familjer som är nya i Sverige att integrera sig i det svenska samhället och familjer som är etablerade i Sverige att lära känna andra kulturer bättre. Projektmedel till Familjekompis kommer från Växjö kommun och projektet Kronoberg Cares som är finansierat av Europeiska socialfonden, ESF. Projektet har som mål att genomföra sociala aktiviteter i form av familjekontakter mellan svenska familjer och familjer som flytt från kriget i Ukraina. Det kommer att vara vårt fokus för projektet men vi vill även fortsätta att erbjuda alla familjer som är nya i Sverige möjligheten att vara med.

Syftet med projektet är att Familjekompis ska leda till bättre integration och nya vänskaper. För de familjer som är intresserade av att vara med finns mer information om hur man anmäler sig på: www.familjekompis.nu.

Kommentera