Hämtning av trädgårdsavfall

I hämtschemat kan du se när vår entreprenör kommer till din fastighet för att hämta trädgårdsavfall. Skriv in din adress och klicka sedan ladda ner för att se årets alla datum.

Till e-tjänsten: Se mitt hämtschema 

Tänk på

  • Ställ kärlet vid tomtgränsen med handtaget ut mot vägen.
  • Se till att vägen är farbar. Där vändplats finns ombeds ni att röja när sikten är skymd av exempelvis träd och grenar. Enligt kommunens renhållningsordning ska det finnas en fri köryta på 3 meter och fri höjd på 4 meter med en vägren på 1 meter på vardera sida av körytan.
  • Lämna bara avfall som har växt i din trädgård, grenar får max vara 30 mm i diametern.
  • Kärlet får max väga 75 kg, en bra tumregel är att du själv måste orka dra kärlet.
  • Extra hämtning kan beställas och betalas enligt renhållningstaxan för Ljungby kommun.
  • När sista tömningen för året har gjorts vinterförvarar du själv trädgårdskärlet till nästa säsong.

Avvikande tömningsdagar för trädgårdsavfall

Vid helgdagar eller aftnar som infaller måndag-fredag kan tömning av trädgårdskärl ske en dag tidigare eller senare än ordinarie tömningsdag, under hela den veckan. Tömning kan även ske på lördagar, söndagar eller röda dagar. Tänk på att ställa ut ditt trädgårdskärl från kl. 06.00 en dag tidigare än normalt vid dessa tillfällen. Det gäller alla abonnenter som har tömning den aktuella veckan. Även om din tömningsdag inte infaller på helgdagen/aftonen.

Kommentera