Abonnemang, avgifter och regler

På denna sida hittar du information om abonnemang, avgifter och regler.

I avgiften ingår:

  • Tömning av miljöbox
  • Omhändertagande av grovsopor, kylmöbler och julgran
  • Utnyttjande av återvinningsstationer och återvinningscentralen 

Avgifterna för sophämtning regleras av kommunens renhållningstaxa.

Beställa bonnemang

Om du vill beställa ett nytt abonnemang gör du det enklast genom att logga in i självservice.

Till e-tjänsten: Logga in i självservice 

Ändra storlek på kärl 

Om du byter storlek på ditt kärl tar vi ut en avgift entligt gällande taxa. Avgiften är 293 kronor (2024). Ändringar i ditt abonnemang gör du enklast via självservice.  

Till e-tjänsten: Logga in i självservice 

Gemensam sopbehållare

Du och din granne kan välja att ha en gemensam sopbehållare. Båda fastighetsägarna betalar grundavgiften för sin egen fastighet. Den fastighetsägare som har sopkärlet betalar även hämtningsavgift. Fördelningen av hämtningsavgiften sköter du och grannen själva. Blankett för att ansöka om gemensam sopbehållare hittar du längre ner på sidan.

Betalning och fakturor

I självservice kan du enkelt se din fakturahistorik och hämta blankett för betalning via autogiro. 

Till e-tjänsten: Logga in i självservice

När en fastighet byter ägare

Om du har sålt din fastighet ska du:

1. Informera den nya ägaren om vilket abonnemang du har för renhållning. (Ditt abonnemang kommer föras över på den nya ägaren).

2. Anmäl ägarbytet till VA- och renhållning.
För att vi ska kunna föra över abonnemanget på den nya ägaren behöver vi veta den nya ägarens namn, personnummer och adress. Den nya ägaren kan sedan göra ändringar i abonnemanget om han eller hon önskar det. Du kan enkelt anmäla ägarbyte genom att logga in i självservice.

Till e-tjänsten: Logga in i självservice

Uppehåll av abonnemang

Om fastigheten är obebodd kan det vara möjligt att få uppehåll av sophämtning. För att en bostad ska betraktas som obebodd får ingen vid något tillfälle övernatta i bostaden. Bostaden får vara möblerad och ansluten till el och vatten.

Uppehåll 3-12 månader

Uppehåll av sophämtning kan godkännas av VA- och renhållningsavdelningen om fastigheten inte kommer användas alls under 3 till 12 månader. Det går att få uppehållet förlängt till högst 24 månader. 

Du ansöker om uppehåll av sophämtning via blanketten "Uppehåll av sophämtning" som finns längst ner på denna sida. 

Uppehåll 24 månader eller mer

Om du vill ansöka om uppehåll av sophämtning i 24 månader eller mer gör du en dispensansökan till miljö- och byggnämnden. Du ansöker om uppehåll via e-tjänst. 

Till e-tjänsten:
Ansökan om befrielse från sophämtning och slamtömning

Kontakt

Kommentera